Čas na změny

Zatím jen na CS Hockey 🙂

Určitě jste už zaznamenali probíhající úpravy na CS Hockey. Mějte, prosím, tedy nějakou chvilku trpělivost s případnými chybkami či nefunkčnostmi na webu CS Hockey.

Už dříve jsem v souvislosti s TRENEO avizoval změny i na CS Hockey.

Je třeba posunout trochu dál cíle. Ten původní, jež měl především trochu svérázným způsobem napomoct rozhoupat kalné stojaté vody v českém hokejovém rybníce, se už trochu otřepal, byť věřím, že úplně marná práce to nebyla.

S novým konceptem CS Hockey budete postupně podrobně seznamováni prostřednictvím dalších příspěvků. Do začátku alespoň stručně načrtnu záměry.

Spuštěním TRENEO vznikl web, kde můžete přehledně dohledávat zajímavé materiály o hokejovém tréninku.

CS Hockey bude i nadále přinášet zajímavé novinky a informace ze světa mládežnického hokeje členěné do rubrik podle tématu (trénink, psychologie sportu, studium a sport, sportovní výživa apod.) či formy (zprávy, reportáže, návody, odborné články, názory apod.).

Nově se CS Hockey zaměří více řekněme na hráčský online servis pro hokejové mládežníky. Najdete zde postupně přehledně uspořádané prezentace, nabídky a informace o aktivitách hokejových škol, agentů, dodavatelů hokejového vybavení, poskytovatelů a zprostředkovatelů vzdělání s hokejem apod. Jasně, už dříve byly některé příspěvky podobně zaměřené, nicméně inovace spočívá zejména v nově chystaném přehledném uspořádání, nových online funkcích pro dohledávání potřebných informací a větším důrazu na informace užitečné pro mladé hráče ledního hokeje tak, aby se CS Hockey stal vaším hlavním hokejovým online rozcestníkem.

Věřím, že se vám novinky a změny budou líbit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *