Komise pro problematiku výchovného

Vzhledem k tomu, že na seznamu e-mailových adresátů výzvy hokejovým klubům ať už záměrně, nedopatřením nebo nedokonalostí informačních systémů nejsou zdaleka všechny kluby, zveřejňuji výzvu i zde, aby se k ní mohlo případně vyjádřit skutečně celé hokejové hnutí a podklady pro stanovenou komisi tak byly co nejlepší.

Zajímavé složení komise nabízí jak naději na posun směrem k civilizaci, tak i zástupce, kteří odstupné léta využívají k omezování volného konkurenčního prostředí a mírně řečeno nezdravým praktikám.

VÝZVA

47 Responses

 1. Standa napsal:

  Pane Holešovský děkuji za vyčerpávající odpověď. Smekám před Vámi. Tento pohled na věc zde, ani nikde jinde, nikdo nikdy neprezentoval, protože neznal skutečnou podstatu řešení problému v mládežnickém hokeji. Všichni, kteří zde psali (a nebo na jiných odkazech), jak problém s mládežnickým hokejem vyřešit, by se měli inspirovat a poučit z Vašeho příspěvku a pokud to myslí upřímně, jít touto cestou.
  Ještě jednou děkuji a přeji Vám mnoho zdraví.

 2. OtecDítěte napsal:

  Odpovím už jen velmi krátce: Ano k vyřešení většiny problémů s přestupy nezletilých dětí do 15 let by v přestupním řádu stačilo přidat jednu větu v Článku 6: „Hráč do 15 let, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho žádosti přes nesouhlas Klubu v období od 1.5. roku do 30.4. roku následujícího (dále také jako Sezóna) může být znovu zaregistrován do libovolného klubu od 1.5. nové Sezóny“ 🙂

 3. Ivo Holešovský napsal:

  To Otec dítěte:
  Ano, v zásadě máte pravdu, ovšem je třeba vidět „právní“ rovinu šířeji. Předně se všechny spolky a kluby, členové svazu zavázali, že budou respektovat a ctít právní pořádek této země – viz. stanovy spolku. To ale také znamená, že zákony a veškeré předpisy a ratifikované listiny a úmluvy státem jsou stanovám svazu a přestupnímu a registračnímu právu zcela nadřazeny.

  Jinak řešeno, do stanov a řádů si můžu napsat cokoliv, ale pokud něco z nich odporuje zákonu, úmluvám či listinám, pak v takovém rozsahu jsou zcela neúčinné a irelevantní. Nehledě na fakt, že svaz, tedy ČSLH, je spolkem podle dřívějšího zákona o shromažďování, nové podle n.O.Z., tedy subjektem spolkového práva.

  Tedy, že v reg.řádu je povinnost „registrovat se“ pod spolkem, je povinnost kterou beze zbytku lze přijmout. V důsledku, není důvod proti tomu jakkoliv brojit. Avšak už tady narážíme na první zásadní nešvar, a to ten, že svaz „registruje“ jednoho hráče v podstatě pod dva různé subjekty, které spolu ale ani omylem nemohou mít nic společného (viz.má předchozí odpověď).

  Že v zásadě je reg. a přes. řád v pořádku, jsem již psal mnohokrát, a na tom ničeho nemám důvodu měnit: svazové řády jsou zákonné, ničemu neodporují. Ovšem za předpokladu, že při jejich uplatňování budou použity správně, tedy tak, že například pokud se bude jednat o věc hráče zletilého, bude se nutně postupovat tak, co je řády dáno klidně beze zbytku, ale u hráčů nezletilých už některé ustanovení řádů odporuje v jejich případě zákonu a pak v tomto rozsahu nemůže svaz ani spolky trvat na uplatnění takových ustanovení.

  A to přímo sedí na klausuli, že nemůže hráč za nový spolek nastoupit do soutěže, pokud si spolky mezi sebou registrační práva nevyřeší – vesměs zaplacením jakéhosi odstupného, pokud se na něm nedohodnou, tak ve výši podle „tabulek“… Tahle jediná věta sama o sobě, pokud bude uplatněna vůči nezletilému, tak protizákonně je zasaženo do jeho práv. Nic nemůže nezletilému bránit ve výkonu jeho práv spojených s účastí ve spolku. Tedy, zákonné je pak jenom podmínkou, aby daný hráč byl členem spolku, ale nikdo mu nemůže bránit za něj nastoupit, protože jiný, původní spolek chce jakési odstupné a dokud jej nedostane, tak že hráč nemůže za spolek fungovat i v soutěžích…
  Ono na druhou stanu ještě platí, že každý spolek má své stanovy, kde má jasně vedeno, za jakým účelem vůbec existuje a co svým členům umožňuje. Tedy, mimo jiné, členství ve spolku = právo za něj nastoupit do soutěží, bez dalšího. Žádný spolek (viděl jsem stanov dost) ve svých stanovách nemá, že člen může za spolek do soutěží nastoupit, až když ze něj původní spolek dostane odstupné. Taková podmínka je sice ve svazových řádech, ale primárně, je to podmínka která zcela odporuje podstatě spolků a spolkovému právu.
  Něco jiného je pak u zletilců, ale to je právě ta tenká nitka. Protože mládež je organizována z 99% ve spolcích (už jenom kvůli veřejným prostředkům a podpoře), kdežto zletilci jsou OSVČ se smlouvu k podnikatelskému subjektu, který provozuje klub a je tedy členem svazu také… Chci tím říct, že obecně jsou řády v pořádku, ale je na spolcích, aby se chovali zákonně a tedy aby ta ustanovení, která na mládež nelze aplikovat, ponechali bez povšimnutí… Jen trochu odbočím, všimněte si, že odstupné hlavně řeší kluby seniorské, když se odstupné platí, platí se jim a ne spolkům… 🙂

  Stejně jako Vy i já stávající stav považuju za amorální, ale jsem přesvědčený že to má řešení. Dokonce velmi snadné, leč pro pár vyvolených členů svazu možná bolestných.

  Právní řešení jsem už v předchozím postu naznačil, tak snad už jen bodově a konkrétně: v prvním kole by jistě stálo za to vyzvat svaz, aby své členy, kteří mají mládež (vesměs spolky), informoval o tom, že některá ustanovení řádů nelze zákonně aplikovat u dětí a mládeže a měl by tedy dát jasně najevo, co u mládeže je možné a co už není. Svaz pak nemusí na řádech ani nic měnit. Je mi jasné, že to neudělá.
  Pak nastupuje řešení za pomoci donucení – státní exekutivy. Tady ale MŠaT není vhodným subjektem, protože primárně se ho tento problém nijak netýká. V důsledku MŠaT už dneska může svaz vyzvat k tomu, aby se postaral o zákonné chování spolků ve kterých jsou děti sdruženi. Zákonem řešit nezákonné jednání dost dobře nelze, nehledě na to, že už dnešní stávající zákony jsou dostačující = stačí je jen respektovat a vyžadovat jejich plnění.
  A ano, ombucman by mohl být dalším subjektem, který by mohl vyzvat svaz, aby svaz sám zajistil, že se spolky budou ve vztahu k dětem chovat zákonně. Ale opět, to je z jeho strany tak vše, co může udělat, nehledě na to, že až tak jednoznačná kompetence ombucmana, zasahovat do věcí spolků a jejich členů bohužel není.

  Celý tento problém je po právní stránce v rovině spolkového práva, tedy v rovině LLPaS, Úmluvy o právech dítěte, zákona o rodině…. Tedy, kdo má v těchto věcech mandát, je především Ústavní soud, rejstříkový soud, Úřad pro zastupování práv dětí a mládeže,… A tedy ti jsou nadáni se těmito problémy zabývat a mají mandát k vynucení práva, pokud to sami spolky se svazem neudělají. Osobně jsem na 1000% přesvědčený, že tu právní řešení těchto „uměle“ vyrobených problémů je a nevidím ho ani nějak složité. No ale to jsme zase u poslední otázky, kdo bude tím prvním, kdo to udělá, kdo to všechno začne?

  Mimochodem, i nyní probíhající vyšetřování v Olomouci (práva spolek – klub) může dát určité vodítko, ovšem už dneska je vidět, že v problému se tam dost plave, směšují se věci, které spolu nesouvisí a zamotává se to celkem úsměvně všechno do sebe… nebude vítěze, bude jen poražených 🙁

  P.S. celý odst.6. reg.řádu není třeba napadat jako diskriminační. U nezletilých hráčů, bude-li uplatňován, je v zásadě protizákonný – on v podstatě odporuje LLPaS a Úmluvě o právech dítěte. Tady by zcela postačovalo, aby svaz deklaroval, že ustanovení odst.6 se může uplatnit v plném znění pouze u hráčů, kteří jsou starší 18-ti let nebo 15-ti let, pokud již uzavřeli hráčskou smlouvu s klubem.
  K tomu dodám, že z určitého hlediska by tyto ustanovení neměla být uplatněna i u hráčů starších, tedy amatérů – hráčů bez hráčské smlouvy. Ale to už jsme dost dál…

  Pěkný večer, I.H.

  jako “diskriminičního”, např. u již zmiňovaného VOP (Ombudsnana).
  Toto vše samozřejmě píšu jen o přestupech dětí a mládeže bez “hráčských smluv”.

 4. Ivo Holešovský napsal:

  To Standa:
  Ano, že se to tak děje, tedy že klučina sotva na bruslích stojící je registrován u spolku, ale u ČSLH je registrace na společnost jinou (vesměs společnost provozující seniorský klub) je celkem běžné. Ono v podstatě se to děje jen u velkých klubů a jejich spolků, kdy registrační úsek svazu mezi spolkem a klubem nerozlišuje.
  Nakonec ale i tady lze toto postihnout, protože taková praxe přímo odporuje samotným stanovám svazu a platnému registračnímu řádu (existence „dvojí“ registrace). Tady má sám svaz máslo na hlavě, protože buď nevidí nebo nechce vidět, o jak zásadní věc se tu jedná. Ano, budou to zlehčovat, bude se tvrdit, že to není zásadní věc, ovšem ona je a to celkem vážná, troufám si tvrdit že právě tohle je ten největší problém mládeže, co existuje. Například pokud by děcka byly výhradně registrovány u spolků, v podstatě by odpadl sám od sebe problém s odstupným, protože jeden spolek po jiném spolku ani nemá důvod ani právní základ požadovat jakési odstupné, když vlastně ani by neměli jak jej zdůvodnit, ale taky ani nemají právní způsob, jak by takové= prostředky do svého rozpočtu přijali. Ono když se na to budu dívat touto optikou, odstupné nakonec má význam jen pro firmy, které provozují kluby. Spolek už jenom svou podstatou ani odstupné zaplatit nemůže a ani jej nemůže přijmout.

  Podstata spolků a sdružování v něm je založena na společném výkonu činnosti, kdy spolek je ze zákona oproti společnosti (s.r.o., a.s.,…) organizace, která právě proto že je nezisková, veřejně-prospěšná, jen z toho důvodu může vůbec čerpat veřejnou podporu, na financování své činnosti od státu, municipálu,…
  Aby spolek mohl na svoji činnost, činnost svých členů čerpat veřejnou podporu, prokazuje předně „potřebu“ svojí členskou základnou. Tedy, hodně zjednodušeno, jen pokud bude spolek vykazovat svoji členskou základnu, může čerpat na ní a jen a pouze na ní, jakékoliv veřejné prostředky. Tedy, ti členové, v tomto případě děcka, jejich r.č. slouží k čerpání veřejné podpory a tedy musí být jejich členy.

  To ale taky znamená, že není zákonné, aby bylo dítě členem spolku, když se to hodí (kvůli veřejným zdrojům), a jindy zase, aby na základě jedné registrace byly vykazováni pod právnickou osobou. Pokud se toto stane, je tak v hrubém rozporu s n.O.Z., když se de-fakto dupluje registrace ve spolku a soukromé společnosti. Navíc, přímo Úmluvě o právech dítěte odporuje, aby jakákoliv osoba, podnikatelská nad to, disponovala jakýmikoliv právy na nezletilé dítě, tedy i registračními právy, tím spíše, když s těmito právy se vážou práva na úhradu „odstupného“… Nad to žádná společnost, ale ani spolek není nadán k tomu, aby „vlastnil“ práva na kohokoliv v jakémkoliv věku.

  Tedy, z právního hlediska je registrační právo omezeno pouze tím, co je ještě zákonné, to znamená že „registrace“ pouze a jedině znamená čistě evidenční údaj, kterého že vlastně ten který hráč je členem spolku a tedy že po dobu jeho svobodné vůle za tento spolek bude nastupovat k soutěžím, minimálně po dobu, než-li se rozhodně kdykoliv ze spolku z něho svobodně vystoupit a do jiného svobodně vstoupit.
  Je zcela nepřípustné, aby kdokoliv jakkoliv vystoupení/vstoupení do spolku, tím spíše u dětí, nějak podmiňoval, tedy že někdo třetí (nový spolek) uhradí původnímu spolku jakési odstupné. A to z principu.
  Jediné co spolek může je, že po dobu členství ve spolku na takového člena může čerpat veřejnou podporu. Nic víc, nic míň. A jak z toho ven?

  V podstatě v prvním kole vyzvat svaz, aby především zamezil „dvojí“ registraci, protože tím dochází k porušování „běžných“ zákonů, ale tím dochází také k daleko vážnějšímu problému, který spočívá v porušování pravidel s nakládáním veřejné podpory – tzv. rozpočtové určení prostředků veřejné podpory.
  Především, svaz by měl pochopit, že spolek s mládeží a společnost s klubem není jedno a totéž, i když se stejně jmenují, sídlí na stejném zimáku, mají dokonce stejné představitele ve vedení obou subjektů.
  Jsou to zásadně dva různé subjekty, jak z pohledu práva, tak i ekonomiky. Na základě jedné registrace tedy buď může být děcko „registrováno“ jako člen spolku, nebo může být registrováno pod společností s klubem, ale to jedině v případě, kdy takové děcko je zletilé (a v takovém případě může společnost na veřejnou podporu zapomenout = už jenom z důvodu, že jsou subjektem privátním).

  Pokud svaz na výzvu tyto dvojí registrace sám neodstraní, může to velmi snadno vést k zahájení řízení o rozpuštění spolku – a třeba i samotného ČSLH. Takovým podmětem by se zabýval a má mandát rejstříkový „spolkový“ soud.
  Dále pak je zde prostor pro finanční úřady, které by měli u všech dotčených spolků ověřit, že pokud na jakéhokoliv člena spolku byla spolkem kdykoliv v minulosti čerpána veřejná podpora a současně „registrační právo“ k tomuto členu drží soukromá společnost (provozující hokejový klub), pak je to jednoznačně důvod k tomu, aby bylo zahájeho řízení o vrácení neoprávněně čerpané veřejné podpory na dotyčného člena spolku + ve stejné výši vy bylo ze zákona vyměřen odvod sankce za porušení pravidel. V takovém případě by byl oprávněn i municipál (kraje, města, obce) požadovat vrácení veškeré podpory, kterou spolku na jeho činnost poskytl….

  Dále, Úřad pro zastupování práv dětí a mládeže, pokud by se prokázalo, že jakákoliv privátní podnikatelská společnost „vlastní“ registrační práva na jakékoliv dítě tohoto státu, je nadán k zahájení řízení a podání trestního oznámení na takovou společnost, protože to je přesně ten případ, který zcela jednoznačně zapovídá Úmluva o právech dítěte (s osobnostními právy dítěte nemůže být v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem obchodováno, stejně tak nemůže být i jen „předmětem“ takového, jakéhokoliv obchodu = a „převod“ práva za úplatu, tedy zaplacením odstupného, k tomu sedí jako pára nad hrncem).

  Tedy, jsou tu už dnes dostatečné páky, jak tomuto stavu zamezit, zbývá však jen to poslední: kdo to udělá, kdo bude tím prvním, kdo to „spustí“ a vyvolá takové řízení. Které už však nepůjde nikdy zastavit. Bohužel, důsledky můžou být obecně pro hokej velmi fatální, protože velká skupina spolků, a vesměs ty významné, velké, tento problém mají. Výsledkem nakonec by nebylo nic jiného, než jejich ekonomický, ale i právní zánik (o osobní odpovědnosti lidí ve vedení spolků radši nebudu zatím psát).

  Dělám to velmi nerad, ale pomůžu si jinými zeměmi: i jinde nějak chtěli podobně hráče podchytit, ale velmi rychle si to rozmysleli právě u dětí do 15 let. Právě proto, že si jsou vědomi toho, že dokud hráč není ve věku, kdy může podepsat kontrakt s klubem jako hráč, není zákonný způsob, jak takového hráče k čemukoliv vázat. Právě proto že tu existuje Úmluva o právech dítěte, nemají odvahu toto jakkoliv prolomit. A to je také důvod, proč (a je to stejné i u američanů či v kanadě) profi kluby s mládeží nemají ničeho společného – ani ekonomicky, ani právně. Proto se jim náš problém nedá jak vysvětlit, v podstatě to nejsou schopni pochopit.

  Už slyším bekot některých klubů, že pokud to tak nezůstane, tak se mládež položí… No, nepoloží, naopak. Jen na okraj, vyhrožují které že kluby? všech cca 150 s mládeží, nebo jenom ta skupina „vyvolených“ 15-20 ???

  Tak a teď už snad jenom, najde se odvážlivec, který to spustí? 🙂 Pěkný večer, I.H.

 5. OtecDítěte napsal:

  To Ivo Holešovský: Pane Holešovský, obávám se, že právní řešení problémů s přestupy a registračním řádem podle práva pro činnost a členů spolku je velmi omezené a to z důvodu, že podle ustanovení 1 řegistračního řádu ČSLH: „Hráči, kteří se chtějí ZÚČASTNIT SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ v ledním hokeji (dále také jako „Hráč“), musí být registrováni podle tohoto registračního řádu v platném znění“. Právně tedy registrační řád a klub, který nesouhlasí s přestupem „svého“ hráče do jiného klubu (spolku), nebrání hráči ze spolku (klubu) vystoupit (= přestat v něm trénovat a platit členské příspěvky) a vstoupit do jiného klubu (pokud to nový klub nepodmíní vyřešením přestupu dle registračního řádu), ale brání mu nastoupit do soutěží za jiný klub, pokud se kluby nedohodnou. To pochopitelně nepovažuji za správné, morální a sportovní, ale protože se jedná o omezení v soutěžích organizovaných ČSLH, je to něco jiného než „členství ve spolcích“.
  Nevím proto, jestli někdo najde právní řešení tohoto problému, nebo zvývá jen „obracet“ se na ČSLH, MŠT a doufat, že to někdy bude řešené i v zákoně o sportu, což zatím v návrhu bohužel není.
  Určitou šanci by možná mohlo mít napadení využívaní odstavce 6 registračního řádu jako „diskriminičního“, např. u již zmiňovaného VOP (Ombudsnana).
  Toto vše samozřejmě píšu jen o přestupech dětí a mládeže bez „hráčských smluv“.

 6. Standa napsal:

  Pane Holešovský, děkuji za odpověď, je perfektní. Ale co dělat v případě, kdy jsou splněny Vámi popsané podmínky v bodu a) – registrační lístek rodič podepsal spolku mládeže, ale registrační číslo je seniorského klubu, který jak uvádíte v bodu b) a ten spolek ovládá, (reg.číslo dopsáno funkcionářem spolku mládeže, bez vědomí rodičů)
  a) bavme se výhradně o hráčích mládeže, tedy dětech od okamžiku, kdy poprvé za ně rodiče podepíší registrační lístek do jejich věku 18 let, případně do jejich věku 15 let v případě, kdy po tomto věku podepíší smlouvu s klubem (poté už se na ně optikou “mládeže” nedá nahlížet.
  b) předpokládejme, že se spolky, resp. kluby chovají v souladu se zákonem o shromažďování (u těch starších), nyní je v podstatě zákon o shromažďování vtělen do n.O.Z. (prozatím tedy předpokládejme, že “registrační právo” drží spolek, provozující mládež a nikoliv společnost, provozující seniorský klub a mnohdy, či mnohde spolek ovládající (jsou takové případy, ale je to celkem nestandardní, či spíše takový stav není zcela v pořádku…))

  Děkuji za odpověď, velmi si vážím Vašeho profesionálního přehledu v této problematice, což nám ostatním zde chybí.

 7. Ivo Holešovský napsal:

  To Standa, Vladimír:
  dolovím si nesouhlasit s tím, že jsem se nechal svést na slepou kolej p.Jehličkou 🙂 . Stále tvrdím, že „problém hokejové mládeže“ do kompetence nepatří a nikdy patřit nebude 🙂 Ale to je můj názor, respektuju p.Jehličku mít svůj názor, byť zcela opačný. Co se mi ale nelíbilo, resp. proč jsem se ozval bylo především to, že tu p.Jehlička napsal a dával na 100% jistotu, jak UOHS v zády s ombucmanem se svazem zatočí a jak UOHS bude „donucen“ vyřešit problémy mládeže…

  Ale tedy zpět k podstatě problému, vhozenou rukavici zvedám, byť už jsem několikrát deklaroval, že se už dál v ničem angažovat a ni vyjadřovat (co se mládeže týče) nebudu 🙂 .
  Aby se do budoucna zamezilo zbytečným přestřelkám, asi by bylo záhodno začít základem, tedy popsat podstatu, o co tu jde, protože bez toho navrhovat řešení vidím jako zbytečné diskuze. Za mne tedy:
  a) bavme se výhradně o hráčích mládeže, tedy dětech od okamžiku, kdy poprvé za ně rodiče podepíší registrační lístek do jejich věku 18 let, případně do jejich věku 15 let v případě, kdy po tomto věku podepíší smlouvu s klubem (poté už se na ně optikou „mládeže“ nedá nahlížet.
  b) předpokládejme, že se spolky, resp. kluby chovají v souladu se zákonem o shromažďování (u těch starších), nyní je v podstatě zákon o shromažďování vtělen do n.O.Z. (prozatím tedy předpokládejme, že „registrační právo“ drží spolek, provozující mládež a nikoliv společnost, provozující seniorský klub a mnohdy, či mnohde spolek ovládající (jsou takové případy, ale je to celkem nestandardní, či spíše takový stav není zcela v pořádku…))
  c) problém mládeže vidíme především v ustanovení reg.řádu, v rozsahu: tabulky-odstupné, bránění nezl.členům spolku svobodně do něho vstoupit a vystoupit,…. a další, o které můžeme problémy mládeže rozšířit v budoucnu…
  d) ČSLH stejně jako všechny spolky, které se mládeží primárně zabývají, nejsou podnikatelské subjekty, nejsou účastníci korporátního práva. Jsou to subjekty spolkového práva, tedy subjekty, které jsou vesměs neziskové, příspěvkové a tedy veřejně prospěšné organizace, které na svou činnost významně čerpají veřejnou podporu od státu, municipálu, z části jsou financovány svými členy a jen omezeně z cizích prostředků, s ohledem na veřejnou podporu velmi omezenou co do způsobu (dary, sponzoring, reklama). Jen velmi omezeně mohou vykonávat vlastní činnost, ovšem nesmí vytvářet zisk. To je sice hodně zjednodušená, přes to myslím poplatná definice stavu (nebo tak jak by to mělo být ze zákona).

  Tedy, pokud to takto „zjednoduším“, pak tu je na stole primárně problém, který vzniká mezi hráčem (jeho zák.zástupci) a spolkem, do kterého podpisem registračního průkazu ČSLH (???) vstoupili a kterým se mimo jiné zavázali dodržovat mimo jiné registrační řád, schválený všemi členy ČSLH. Registrační řád jako takový zákonům neodporuje, resp. těžko by se prokazovalo, že není v souladu se zákony ČR. Znění stanov, stejně tak ger. a přestup.řádu bylo a je schváleno členy ČSLH, jsou tedy platné a účinné vůči všem členům ČSLH (klubům, spolkům) a tím i proti všem členům ve spolcích, klubech. Tedy i jsou účinné k nezletilým osobám, dětem, mládeži. Současně se spolky a kluby zavázali, když se stali členy ČSLH, že budou ctít a dodržovat zákonný pořádek této země, který je jednoznačně vnitřním řádům a směrnicím nadřazen.
  No a teď tu máme ten příslovečný horký brambor:

  Spolky při přístupu ke svým některým členům (a tady ke svým nezletilým členům) ne zcela respektují zákonný pořádek naší země, protože v rozporu s LLPaS, Ústavou ČR, n.O.Z. (v rozsahu o spolkovém právu), zákonem o rodině a úmluvou o právech dítěte:
  = s odkazem na reg.a přes.řád ČSLH brání právu svého člena ze spolku svobodně bez jakýchkoliv podmínek vystoupit či do něj vstoupit a svobodně bez jakýchkoliv překážek ve spolku působit;
  = s odkazem na reg.a přes.řád ČSLH ať přímo či nepřímo porušují LLPaS a Úmluvu o právech dítěte tím, že ještě v jejich nezletilosti připouštění skutečnost, že jsou tyto děti předmětem obchodu, hmotného plnění (a je zcela irelevantní, zda se jedná o peněžní, či materiální plnění); stejně je zcela bezpředmětné, zda-li nakonec „odstupné“ na „právo na nezletilého občana ČR“ plní nový spolek, nebo jeho rodiče… V podstatě, není nikdo ničím ospravedlněn ani nadán k tomu, aby jakkoliv vlastnil či obchodoval s osobnostními právy občana ČR – nad to nezletilce. Ono úplně mimo této věci je i otázkou, nakolik je zákonné, aby i dospělý člověk i se svým souhlasem i svou vůlí přenechal svá práva třetí osobě, ale to je spíše akademická otázka a sem nepatří… 🙂

  Tedy, vycházejíc ze shora napsaných definic lze uzavřít některé závěry:
  a) ČSLH má schváleny svými členy stanovy, reg. a přes.řád a tyto jsou svou podstatou zákonné, jsou v pořádku
  b) problém u mládeže není „vadným reg.a přes.řády“, problém je v jejich plošném uplatňování samotnými spolky ke svým nezletilým členům; tedy, problém primárně není na straně ČSLH, ale na straně spolků v tom, že právě u mládeže uplatňují některé ustanovení řádů, která však u nezletilých zákonný pořádek této země vylučuje, zapovídá a do jisté míry i staví mimo zákon.

  No a pokud shora uvedené přijmeme za platné, pak už je to jen otázkou, pokud spolky dobrovolně nebudou plnit zákonný pořádek této země, kdo je nadán exekutivně vymoct plnění – tedy aby se spolky ve vztahům k nezletilé mládeži, svým členům, začali chovat zákonně. Je několik možností:
  1) ČSLH bude své členy informovat o tom, že se i oni, když se stali členy ČSLH zavázali dodržovat zákonný pořádek této země, a tedy že svaz spolky s mládeží a kluby s mládeží upozorňuje na skutečnost, že reg. a přes.řád lze ve vztahu k nezletilým používat jen v takovém rozsahu, v jakém nedochází k porušováná zákona a úmluvy: u těchto členů především nelze jakkoliv bránit či jakkoliv podmiňovat, aby ze spolku mohli svobodně vystoupit či do něj vstoupit. Dále pak, že pokud jde o člena spolku nezletilého, ještě považované za dítě, je nepřípustné, aby takový člen byl předmětem odstupného, dítě není věc, majetek, s „právy“ na dítě nelze obchodovat a není možné, aby bylo v jakékoliv podobě předmětem jakéhokoliv obchodního vztahu, plnění, v jakékoliv podobě…. No a buď to začnou spolky respektovat, dodržovat, nebo ne. Zde je první „restrikce“, první možnost vynucení práva. A pokud to spolky nebudou respektovat, či pokud samotný ČSLH takový krok neučiní a nebude tak spolky vést k zákonnému chování, pak až teprve nastupuje další možnost jak vymoci právo nejen po spolcích, ale taky už i po ČSLH – viz.stanovy.
  2) předpokládejme, že nic pod bodem 1) se nestane. Pak nastupuje další fáze: obrátit se na příslušné státní instituce, které jsou nadány zabývat se právy a povinnostmi dětí a třetích osob k nim, při jejich členství ve spolcích. A kdo to může být? Pokud takto stojí otázka, pak:
  = orgán státní moci, který nad činností spolků dohlíží, dohlíží nad tím, zda spolky dodržují zákony této země. Například Rejstříkový spolkový soud… Finanční úřady (ano, i ti mají k tomu co říct, viz.veřejná podpora)… Ministerstvo školství a tělovýchovy (ale velmi omezeně, jen do určité úrovně problému)…. Úřad pro zastupování práv dítěte (tento je velmi nadán se těmito problémy zabývat, je to asi ten v počátcích nejpovolanější státní úřad, určitým způsobem je garantem Úmluvy o právech dítěte)….. Ústavní soud ČR (ano, i ten do jisté míry má co k tomu říct = jde zde také o problém práva na shromažďování – právo vstoupit, účastnit se a vystoupit ze spolku svobodně a bezvýhradně)….. No, na začátek si myslím to stačí 🙂

  Stav k dnešnímu dni? Ani na jeden se shora popsaných (věřte, že jich je více, ale to příště…) se nikdo pregnantně neobrátil. Vlastně, neobrátil se na ně vůbec nikdo. Problém mládeže tedy je dosud vlastně neřešen, nepopsán.

  Ano, pan Jehlička a jeho UOHS…. UOHS je úřad, který primárně má dohlížet na „hospodářskou soutěž“ mezi subjekty podnikatelských osob v ČR. Tedy, subjekty korporátního práva. Může mimo jiné vstoupit a zabývat se otázkami mezi zletilými hráči a kluby, ve kterých svou činnost, na profibázi, realizují. Ano, to možné je, protože jsou tito hráči v postavení podnikatelů, OSVČ a mezi klubem, či spíše společností, která klub provozuje, a takovým hráčem je uzavřena smlouva, v podstatě smlouva mezi dvěma podnikatelskými osobami. Zde UOHS má skutečně prostor. Zásadně však ale nemá mandát ani špetku prostoru k tomu, aby mohl vstupovat do vztahů mezi spolkem a nezletilým členem.
  Ombucman – ano, do jisté míry subjekt, který by do vztahu mezi spolkem a nezl.členem spolku vstoupit mohl, ovšem ne způsobem, že bude tlačit na UOHS, aby tak činil. Tady podle mě ombucman zcela překročil své pravomoce, pokud bude tvrdit, že UOHS se musí zabývat vztahy mezi spolkem a jeho nezletilým členem. Na druhou stranu, ombucman se může (a měl by) obrátit se na „správné orgány státní moci, které jsou nadáni a spadá do jejich kompetence zabývat se dětmi a tedy vztahy mezi nimi a spolky, jejichž jsou členy. Nutno však dodat, že ombucnam nemá zase až takový vliv, o výkonu moci ani nemluvit. Jistě, morálně ano, ale to ai tak všechno.
  Ono dokonce obracet se na obecné soudy (okr., kraj) je hodně diskutabilní, protože zabývat se spolky, jejich činností a úkony ve vztahu k jejich nezletilým členům, jim až tak zcela nepřísluší, narážíme tu na principy svody a práva shromažďovat se, na práva dětí, na ústavní práva jakéhokoliv občana… Ale ty „nadanější“ a k tomu povolanější jsem už nahoře vyjmenoval…
  Ono dokonce je do jisté míry zbytečné obracet se na exekutivu EU a podobné mezinárodní organizace, protože tady se bavíme o podstatě práva na svobodu účastnit se a shromažďovat se ve spolcích a právech dítěte. K tomu máme dostatek vlastních norem, ČR přijala Úmluvu o právech dítěte, máme tu n.O.Z., zákon o rodině,…. Tedy, jsme si schopni sami poradit, základ k tomu máme dobrý, dokonce si troufám tvrdit, že daleko nejlépe propracovanější než-li v mnoha jiných evropských zemí…

  Jen je třeba se obrátit na tu správnou, povolanou osobu, pokud sám svaz neuzná, že už to takhle dál nejde a sám se k tomu nepostaví tak, že sám zamezí v důsledku „zneužívání“ vlastních řádů některými spolky… Však ono by jen stačilo, aby se řády doplnili o větu cca typu: „ustanovení řádů o odstupném a o omezení volného pohybu hráčů mezi spolky do jejich 15 (18) let věku se neuplatní s ohledem na Úmluvu o právech dítěte a Zákonu o rodině“….

  No, sice jsem se hodně rozepsal, ale věřím že to mělo smysl = abychom se do budoucna bavili konstruktivně a bez zbytečných výpadů a dohadů. Může se plést, v některých bodech nemusí být mé názory zcela platné, ale jsem připraven o tom věcně diskutovat. S tím problém nemám… Pěkný den, I.H.

 8. Vladimír napsal:

  Ale né, pane Holešovský, to vy jste se nechal svést na slepou kolej panem Jehličkou, o UOHS se co se týče dětí vůbec nemá smysl bavit.

  Bavme se o tom jaké kroky mohou vést k tomu že svaz upraví nemorální a zjevně nezákonné podmínky pro mládež.

  Bavme se o tom jak konkrétně mají postupovat rodiče nezletilého dítěte pokud z jakýchkoliv důvodů chtějí aby dítě přestoupilo, bývalý klub požaduje výchovné a nový klub ho odmítá zaplatit, a rodiče by chtěli aby dítě dál mohlo hrát hokej v Česku a nechtějí nikomu dávat úplatky.

  Co se týče rodičů je pravděpodobně jednodušší a levnější ustoupit, zaplatit, nechat hokeje nebo se přestěhovat, než se soudit s nejasným postupem a výsledkem.

  Určitý tlak na svaz může vést MŠMT a místní správa krzevá využití prostředků ale nějak mám pocit že půjdou spíš po účetních chybách, než systémových.

  Ombudsman by se mohl zasadit o práva dětí, to by snad šlo.

  Takže, jak se správně ptá pan Standa, jak na to?

 9. Standa napsal:

  Pane Holešovský, tvrdíte zde, že :“Osobně stojím na straně zájmů hokej.mládeže, tedy aby se k nim neuplatňovala ta ustanovení reg.řádu ČSLH, která i přímo odporují zákonnému pořádku této země (odstupné, svobodné vystoupení a vstoupení do spolku, zamezení obchodování s právy na ně, …), ale je nezbytné, aby toho bylo dosaženo zákonně a pokud to bude nutné, za pomoci státní exekutivy, té, která je ale k tomu nadána, má mandát vůbec do věcí jakkoliv vstoupit“.
  Můžete být konkrétní a uvést tu správnou státní exekutivu, která je k tomu nadána? Určitě bychom ji využili. Děkuji za informaci.

 10. Ivo Holešovský napsal:

  To Vladimír: dovolím si trošičku, jen kosmeticky doplnit: v důsledku se na slepou kolej UOHS svést nenechal, spíše úřad ombucmana, který UOHS vytýká a žádá po něm úkony, které při vší vůli UOHS nebude schopen realizovat. Tedy pokud se bavíme o mládeži. V podstatě se nyní rozhoří kompetenční spor o to, do jaké míry může UOHS vstupovat do vzájemných vztahů nezletilých a spolků. Na podstatu problému se tak nějak zase zapomene. A až se to dostane do finále, UOHS celkem logicky a zákonně si nad vším umyje ruce, pokud rovnou sám o sobě neprohlásí svou nepříslušnost ve věci rozhodnout. A pokud to úřad udělá, dá si na čas… A další jeden, dva ročníky v tom bahně budou muset dál plavat.

  To je to celé, co panu Jehličkovi celou dobu vytýkám a co, logicky, nechce slyšet. Nechce slyšet, že obracet se na UOHS ve věci nezletilých, bylo zásadní chybou, protože UOHS nikdy nebyl ani není jakkoliv nadán k tomu, aby se vztahy nezl.hráčů a spolků jakkoliv zabýval = pro nedostatek kompetence. Jenom se situace ještě víc zamotala sama do sebe a je celkem zřejmé, že druhému táboru právě taková situace velmi vyhovuje.

  Ale ano, pitvat se v tom dál už nemá smysl, osobně zvažuju, že uděláme několik věcí, aby se vše posunulo tam kam by to mělo směřovat:
  a) obrátíme se na UOHS s podmětem, aby jednoznačně deklaroval svou kompetenci, tedy aby dal jednoznačně najevo, že je nadán zabývat se v rámci hokejového prostředí pouze vztahy mezi společnostmi (provozující hokej.kluby) a jejich zletilými hráči, (v postavení k nim vesměs jako OSVČ); tím bude dáno na jisto, že ze zákona UOHS nikdy nebyl, není a zatím těžko i do budoucna bude mít právo jakkoliv zasahovat do vztahů mládeže a spolků (ve kterých jsou organizováni);
  b) obrátíme se na ombucmana s podmětem, aby svůj nález, či spíše názor na situaci přehodnotil, aby jednoznačně deklaroval, že se mládeže logicky jeho názor, ve vztahu k UOHS netýká. A naopak, ombucman bude mít prostor vyjádřit svůj názor, která státní instituce je zákonně nadána zabývat se hokejovou mládeží – tedy vztahy mezi nezletilými, členy spolků sdružených v ČSLH (a tedy se závazky daných reg.řádem). K té je pak možné svěřovat podmět k zahájení řízení. A to je tak jediné, co úřad ombucmana může…

  Ač to tak nevypadalo v mé přestřelce s panem Jehličkou, celou dobu z mé strany šlo pouze a jedině o shora napsané. A ozval jsem se především z toho důvodu, že protistrana (kluby, spolky, svaz) to moc dobře ví, vědí že se vše ubírá špatným směrem, ale protože jim to velmi vyhovuje, ještě přikládají pod oheň…. Neodpustím si srovnání: je to to samé, jako když jistá skupina advokátů zblbla desetitisíce lidí do poplatkových sporů s finančními institucemi, aby nakonec dopadli po mnoha letech jako sedláci u Chlumce…

  Osobně stojím na straně zájmů hokej.mládeže, tedy aby se k nim neuplatňovala ta ustanovení reg.řádu ČSLH, která i přímo odporují zákonnému pořádku této země (odstupné, svobodné vystoupení a vstoupení do spolku, zamezení obchodování s právy na ně, …), ale je nezbytné, aby toho bylo dosaženo zákonně a pokud to bude nutné, za pomoci státní exekutivy, té, která je ale k tomu nadána, má mandát vůbec do věcí jakkoliv vstoupit (UOHS to při vší vůli nikdy nebyl a není).

  Tak to je asi vše co jsem chtěl naposled k tomu napsat. A protože jsem „nemocný člověk“ a naopak oproti panu Jehličkovi odmítám, aby se na děti (mé děti, mimochodem) nahlíželo jako na obchod.artikl, aby byly předmětem trhu s hráči, a už vůbec se necítím být nadán oproti panu Jehličkovi dohlížet na činnost úřadů této země a vykládat význam psaného slova a práva, už se nadále k tomu nebudu jakkoliv vyjadřovat a někde z koutka budu jistě záslužné snažení pana Jehličky sledovat :). Na druhou stranu, vždyť mě to může být jedno, že…

  To senior:
  nemyslím si, že tu máme zákony jen pro chudé 🙂 . Jistě, nejsem tak naivní abych si nemyslel, že jsou tak nějak ohebné, pro někoho více, pro někoho méně. Ale celkem si budu stát za tím, že v případě hokej.mládeže už dneska tu máme dostatečné právní prostředky, jak dosáhnout u mládeže potřebného. Jen bohužel dosud nikdo ve skutečnosti pro to nic neudělal. Nebo udělal, ale protože zvolil nevhodný postup či způsob, výsledek je celkem předjímatelný – a bohužel zcela opačný zamýšlenému cíli.

  Tedy, až to i my všichni pochopíme a přestaneme se napadat mezi sebou a konečně bude podán pregnantní podmět ke státní exekutivě (ale té správné), pak lze očekávat či chtít výsledky. Ač se to může jevit divně, ale o problémech hokej.mládeže se mluví v různých vlnách v různé intenzitě už roky, ale věřte mi jedno zásadní: do dnešních dnů ještě nikdo nikdy nepodal podmět ke správnému úřadu, aby se protizákonnost jednání spolků (za zády s ČSLH) ve vztahu k mládeži řešila.

  Tedy, do absurdna, není vlastně na co si stěžovat, dosud nikdo nikdy nic pro řešení mládeže neudělal, resp. co udělal, neudělal správně.
  A svaz, no…. ten dělá samozřejmě jen to co se mu hodí, resp. jeho členům (spolkům a klubům, kteří v důsledku svaz ovládají); tedy chová se nakonec tak jak se i očekává = tedy i tak, co mu my sami umožňujeme svou nekompetentností a nejednotou.
  Ono vlastně, o co jde, do absurdna můžu klubům, spolkům i svazu jen a pouze poblahopřát, jak umně v tom marastu plavou a stále víc a víc utahují smyčku, vždyť někteří z nás jim za to ještě tleskají a v bláhové nevědomosti jim i pomáhají…

  Pěkný den, mír v duši, končím, jdu si vzít prášeček… I. 🙂

 11. senior napsal:

  Řekněte mi Vladimíre, co je u nás legální nebo nelegální. Nikoho z našich čelních představitelů ve sportu nebo ve vládě to moc nezajímá. Zákony jsou jen pro chudé to nevíte?

 12. Vladimír napsal:

  Pan Holešovský to píše dlouhé ale někdy dost zajímavé. Tentokrát se nechal trochu svést na slepou kolej UOHS.

  Celá ta kauza tabulek je o tom, že hokej nezletilých nemá být „volný trh s hráči“. Jsou to naše děti a když nic jiného mají svá zákonná práva. Pokud pan Jehlička chce prodávat Adama na volném trhu, má to složité, musí ho prodat dokud je nezletilý, protože pak už se prodá Adam sám 🙂 Každopádně to není legální, prodávat děti.

  Mám tři semestry práva na VŠE a čet´ jsem jednou výpisky z listiny základních práv a svobod a přestupní řád dvakrát nebo třikrát.

 13. Ivo Holešovský napsal:

  To Kváš: v poho, ono ve skutečnosti jde zcela úplně o něco jiného a je to jen výhradně jen mezi mnou a p.Jehličkou.
  K každém případě vracet se k tomu na těchto stránkách už nebudu, čestný pionýrský.
  Tož se všem ostatním omlouvám že toho byli nechtěně svědky. I. 🙂

 14. Kváš napsal:

  Ivo,Ivo,připadáte mi jako ředitel zeměkoule:-)) Zřejmě jste hooooodně nemocný člověk,je mi Vás líto. Já se za žádný Nick neschovávám. Na tyto stránky přispívám,myslím,že celkem dost často:-)) Dokonce jsme spolu už vedli pár diskusí,ale co předvádíte teď to mi hlava nebere……..

 15. Jirka napsal:

  Mnoho slov na nic. Chtělo by to víc činů. Jehlička má pravdu, ale jsem pesimista co se týká prosazení pravdu v Česku.

 16. Jehlicka napsal:

  ok už to bude bez reakce, stejně se Vám podařilo odenat všechny normální čtenáře

 17. Ivo Holešovský napsal:

  🙂 tak ještě poslední na závěr, bo toto je perla 🙂

  „…pouze Vás mohu ujistit, že ÚOHS bude dotaženo do konce a Kauza Rúžička taktéž…“
  = pane Jehličko, teď se ale sakra přeceňujete, vaše prohlášení je hooodně odvážné. Víte, ČR od roku 1989 se snaží přeci jen budovat demokratické zřízení s nezávislým soudnictvím… Jako tvrdit o kauze v běhu, že dosáhnete předpokládaného výsledku, je sakra odvážné. Ani u sebejasnější kauzy nikdy nikdo předem nepředjímá, jak dopadne a zda vůbec bude rozhodnuto 🙂 . Z Vašeho prohlášení úplně čiší jistota, že vy osobně se postaráte o „správný průběh“… No asi mi nezbude, abych se od vás začal učit 🙂 , vy budete velký pán práva, znalec, … nebo samozvaný soudce, že už nyní víte, jak vše dopadne? Tuhle vaši větu si budu hodně dlouho pamatovat a jsem zvědav, jak se potká s realitou 🙂 .

  „To jsou věci v běhu a nemáte ani představu co vše se tam řeší. Vy ani nemáte představu co vše se řeší a kolika lidem hrozí v hokejovém prostředí trestní řízení“
  = pane Jehličko, tak určitě, skutečně nemám 🙂 vždyť ani netuším, jak takové řízení funguje, v životě jsem se nesetkal s tr.řádem, možná už i „oznamovatel“ má práva pro mě dosud netušená 🙂 … Pane Jehličko, velmi mě začínáte bavit, fakt že jo! Jen tak dál, že by se z vás vyklubal st.zástupce? Či dokonce v.st.zástupce? Nejste vy nakonec dozorující soudce? Oj, pane Jehličko, mám se vás začít bát? 🙂
  = tak jistě, do hlavy vám nevidím, na koho dalšího s mediální pompou budete podávat trestní oznámení… 🙂
  Asi je na místě dát vám jednu radu 🙂 : zvyšte si dávku sedativ, mě skutečně neohromíte, zase tak naivní a jednoduchý člověk skutečně nejsem, abych nedokázal rozlišit na co či spíše na koho si hrajete 🙂 No je skutečné požehnání, že máte možnost si jenom hrát, že skutečný vliv a moc a schopnost cokoliv více ovlivnit než jakýkoliv jiný běžný občan tohoto státu nemáte 🙂 A věřte, že pokud vám to někdo baští, já mezi ně nepatřím 🙂 Vím, smůla, ale co už…

  No ale teď už skutečně sbohem, přeci jen znám lepší komedianty k pobavení 🙂

 18. Ivo Holešovský napsal:

  🙂 🙂 🙂 No super pane Jehličko, super 🙂

  Ty vaše překlepy jsou ale nějak časté a směšně si protiřečící, že? A nejen na těchto stránkách a světe div se, opakovaně? 🙂 Než cokoliv napíšete, měl by jste zavzpomínat, co jste kdy komu napsal, pane Jehličko… 🙂
  Nehledě na to, ač bohužel tím padá vaše jedinečnost ochránce mládeže, musím tu napsat či dát na pravou míru, že UOHS se prvními podměty k mládeži zabývá s přestávkami již od října roku 2011 a jen pro vaše info, zásadní otevření problému nespustila paní Válková v průběhu roku 2013/2014, vše začalo trochu více bublat už od léta roku 2009, stejně tak od podzima 2009 už byly první významnější pokusy o vznik asociace ml.hráčů hokeje (ovšem ne první pokusy, pokud by jste mě chtěl chytat za slovo)… A vyvrcholilo vše celou jednou kategorií u půlkoňíků v prosinci 2011,…. No, zkrátím to, asi máte pocit že objevujete v posledních měsících ameriku, ale to je jen a pouze vaše utkvělá představa 🙂 .

  Ale co vám musím uznat, vaše snaha neustále odvádět pozornost od podstaty je obdivuhodná, leč si dovolím vše zase vracet zpět, neva? 🙂 Protože váš názor a představa, že UOHS v zádech s VOP něco na stavu mládeže změní, je utopie hraničící s absolutní neznalostí problému. A vaše výkřiky do tmy můžou být sebehlasitější, klidně ze mě dělejte nemocného člověka, ale bohužel jsem-li já nemocný, tak vy už asi žijete v absolutním bludu.
  Tedy znova k podstatě problému: cokoliv řešit (mládež) přes UOHS je absolutní nesmysl, utopie, protože tento úřad, světe div se, nemá jakýkoliv mandát vstupovat do vztahů a jakkoliv ovlivňovat záležitosti mezi spolky a jejich členy, nad to členů mladších 15 let… Stejně tak bylo utopií myslet si, že něco pozitivního přinese ta šaškárna dvou politických odvařenců na půdě PSČR před pár měsíci…
  Je zajímavé, že na tuto celkem jednoduchou větu, za celou dobu této směšné diskuze, tedy že s UOHS jste totálně vedle, nedokázal jste reagovat tak, aby jste ji jednoduše vyvrátil. Na místo toho odvádíte pozornost stále jinam a jinam… Proč asi? 🙂

  No, za ty roky, pane Jehličko, kdo u všeho skutečně byl a nebyl úplný de..l, pochopil a šel vhodnější cestou… Tedy cestou alespoň těch exekutivních státních orgánů, kteří na rozdíl od UOHS zákonný mandát mají. A světe div se, celkem úspěšně, jen to hold není mediálně zneužito někým jako jste vy, pane Jehličko.
  Jenže to je ten problém, vy to asi nejste sto schopen rozlišit, pochopit. A je to stále a stále dokola… Já možná nemocný jsem, ale číst asi na rozdíl od vás ještě dokážu, stejně tak si troufám říct, že chápu význam psaného slova…

  Tedy, už po pravdě mi nestojíte ani za minutu času reagovat stále na vaše bláboly a fantasmagorie, tak snad než zase vypustíte zaručené pravdy, buďte tak laskav a alespoň si přečtěte vymezení působnosti a pravomoci UOHS a VOP. A pokuste si sám sobě jakkoliv zdůvodnit názor, že UOHS má vůbec nějakou i hypoteticky minimální pravomoc cokoliv ovlivňovat, řešit, či i jen komentovat ke vztahu spolek-člen spolku mladší 15 (18) let. Pokud cokoliv takového najdete, smeknu před vámi. Předpokládám, že i přístup k nálezům ÚSČR jistě máte, tak trochu pohledejte, a neomezujte se jen obdobím 2013/2014 🙂 . Zatím za sebe si to uzavírám asi takto: stále mi dokazujete víc a víc, že na problému hokejové mládeže jen čistě z kalkulu parazitujete a honíte si popularitu :).

  A poslední na závěr, chápu že jste tu narážku s trestním oznámením nepochopil (či nechtěl pochopit), tak ještě jednou a naposled: nebyl jste to vy, pane Jehličko, díky kterému byly zahájeny úkony trestního řízení, jak si to nyní narcisticky namlouváte… Sice krásně se pasujete do ochránce morálky a zastánce práva, (mimochodem vaše věta že jste podal trestní oznámení protože to p.Palaščák či Růžička neudělal je perla), leč bohužel, ve skutečnosti jste ho podal až v době, kdy už vyšetřování bylo zahájeno :). Nad to, když si kdokoliv vaše tr.oznámení přečte, po pravdě, chechtá se hodně hodně dlouho po přečtení… Tedy, podávat trestní oznámení v době, kdy už řízení k věci běží, oznámení, které je směšným výplodem evidentně neznalého skutečného stavu věci, v podstatě ve smyslu, co bylo známo široké veřejnosti, bylo z vaší strany jenom trapný a komediální výstup, snaha o zviditelnění se. Je až směšné, jak druhé napadáte že to a to nevědí, ale po pravdě mě stačí jenom ty vaše bláboly a nesmysly, které v trestním oznámení sám osobně píšete (jestli vůbec…), a to mi skutečně stačí… Ono to nepotřebuje absolutně žádný koment = stačí si to jen přečíst :). A než mě zase budete vyzívat abych vaše bláboly tady kopíroval, tak předem podotýkám, jsou běžně dostupné na netu, to je divné což? 🙂 :).
  A aby bylo jasno, neohajuju růžičku, šťastného a další, jsem skutečně rád, že se tím vším svinstvem, ve kterém na rozdíl od vás žili a žijí tisíce rodičů, bylo neprůstřelně vyšetřeno a soudy rozhodnuto. Naštěstí ale na vás nezávisle, i když je mi jasné, že se na mediální vlně zájmu budete chtít zviditelnit. No l tomu hodně úspěchů, asi to po éře „cedr“ a „protikorupční lince“ potřebujete, což ? 🙂 Sbohem 🙂

 19. Jehlicka napsal:

  Ivo: pouze Vás mohu ujistit, že ÚOHS bude dotaženo do konce a Kauza Rúžička taktéž. To jsou věci v běhu a nemáte ani představu co vše se tam řeší. Vy ani nemáte představu co vše se řeší a kolika lidem hrozí v hokejovém prostředí trestní řízení.

  Tady to ale neovlivníte :-))))))))

 20. Jehlicka napsal:

  Chytrému by došlo, že tam mělo být 2012/2013, což by jste poznal z čísel jednacích o kterých jste uváděl že jejich obsah znáte. Problém je v tom, že Vy o tom nevíte nic a proto Vás dostane úklep z iPhonu, kdy mi to předepsáno chybný rok.

  Samožřejmě že to spustila paní Andrea Váková, protože ta mě dostala do kolize s přestupním řádem a lidmi co na něm vydělávají. Jinak by celá věc šla mimo mě a nezajímal bych se o tu problematiku.

 21. Jehlicka napsal:

  Ivo: Vy jste nemocný a paranoik.

 22. Ivo Holešovský napsal:

  Pánové Kvaš a Jehlička: Díky moc, bavím se skutečně velmi 🙂
  Ale máte pravdu, pane Jehličko, smysl to nemá… Tedy přísahám, pokračovat díl nebudu, už jenom z důvodu, že jsem pane Jehličko dosáhl toho, co jsem chtěl – poukázal jsem na vaše bláboly, a ejhle… nejprve se samoprezentujete jako tvůrce celého řízení, stylem „na můj podmět“, „já podal“, „z mé zásluhy“ a najednou je to nějaká paní ze Sparty a otevření kauzy v letech 2002-2003… No sakryš, že by jste byl aktivní v ml.hokeji už před 12-13 lety, to tedy čučím… v tý době ještě nebyl aktivní ani pan Zacha… Jen na okraj, tušíte vůbec, od jaké sezóny se „tabulky“ začali skutečně uplatňovat i v žákovských kategoriích, kdy se tabulky vlastně vůbec stali skutečným problémem mládeže? No, ani nemusíte odpovídat 🙂

  Ale dobře, už končím, nebudu se s vámi tady dohadovat o ničem, v podstatě jste si sám odpověděl. Stačí vaše posty z poslední doby, pane Jehličko, z těchto stránek, ze stránek zacha-hokej a cerd a jen je položit vedle sebe… Ale máte pravdu, nemá smysl v tom pokračovat, jak jsem už napsal, co jsem chtěl to mám 🙂 . Takže, pane Jehličko, přeju vám mnoho úspěchů ve Vašem dohledu (vaše slova) nad všemi námi, co se okolo hokeje motají, vlastně co bychom si
  bez vás počali, že, pokud by jste vy nedohlížel na orgány státní moci… 🙂

  A pane Kvaši, pokud vůbec existujete (nějak si nejsem vědom že by jste kdy v minulosti na tyto stránky psal), vám snad jediné – k synovi pana Jehličky ode mne nepadlo ani písmenko, tak buďte tak laskav a nepodsouvejte tu něco, co se nikdy nestalo… Sice jako způsob jak odvést pozornost dobrý, ale… + a když tak horujete, vše má dvě strany… Tedy pane Jehličko, soráček vlastně pane Kvaši :), tak mi dejte jediný příklad toho, s čím pan Jehlička ml.hokeji pomohl… A klidně vynechte „záslužnou pomoc“ v klubech, ve kterých se pan Jehlička angažoval, stejně tak to komediantské podávání trestního oznámení na růžičku, mimochodem v době, kdy už st.zástupce úkony trestního řízení dávno zahájil, z titulu úřední povinnosti… Ale jak říkáte, nemá smysl se v tom dál pitvat, i když pane Jehličko věřte, já se v tom tak snadno neztratím 🙂

  No, ale už si dávám sám dobrovolně banána 🙂
  P.S. všem nezúčastněným se omlouvám, ale nemohl jsem si pomoct, když jsem musel, tak jsem musel 🙂 čistému hokeji zdar 🙂

 23. Kváš napsal:

  To je síla tedy:-)) Místo aby jste byl rád,že vůbec pan Jehlička něco pro děti dělá (I KDYŽ TO VŮBEC NEMÁ ZAPOTŘEBÍ) Jistě víte o statusu malého Adama. Tak ho tady neuvěřitelně urážíte a píšete jednu slohovku za druhou. Vůbec se nedivím,že s Vámi již nechce ztrácet svůj čas. Pro Vás pane Jehličko,nepřestaňte prosím dál bojovat za práva malých hokejistů. Děkuji.

 24. Jehlička napsal:

  IVO: Já nejsem oponent svazu. Mě je úplně jedno, jak to tady funguje! Já rozhodně nemám problém se svazem a pro mě za mě ať ten bordel tu zůstane na věky.

  Celá ta věc s ÚOHS vznikla díky jedné ambiciózní paní na Spartě a dnes vůbec svaz již neřeším. Sama stížnost je z roku 2002/2003 myslím. Dnes se to jen uzavřelo jako stížnost oprávněná!

  Tady pan HES se angažuje webem, pan Zacha má velkou zásluhu na medializaci problému. To jsou oponenti Svaz a lidi na komunikaci pro Vás.

  Já pouze dohlížím na to, aby byly dobře chápany slova, co jsem v minulosti napsal do úřední dokumentace, je to otázka osobního přesvědčení.

  Nebýt té paní, která ukázala, jak se dá manipulovat s osudem cizího dítěte, žádná kauza neexistuje.

  Andrea tak věnovala tuto kauzu Svazu a Spartě. Dnes to je jen následek, který časem vyšumí a možná pár věcí změní.

 25. Jehlička napsal:

  Jenže ať už jste kdokoliv, tak Vaše jméno je natolik bezvýznamné, že se se zmůžete na to jen šít do lidí pod anonymním jménem.

  Co se týče STB, tak je to obdoba BIS. Každá doba má svou rozvědku a Vy patrně ještě žijete v nějaké jiné době.
  Akorát tady z tohoto webu děláte smetiště názorů, kdy o tento web čtenáři přestávají mít zájem. Divím se, že pan Hes zde neudělá autorizované registrace, tak aby byl každý nucen psát pod svým jménem.

  Pokud jste osoba Ivo Holešovský, tak jste zcela bezvýznamnou osobou a vaše názory nemají žádnou Váhu, pokud so zde píšete pod fiktivním jménem, tak jste osobnostně troska, která si tady jen uspokojuje své nenaplněné ambice.

  Víte já o Vás nemohu napsat nic, protože právě to nic jste. O tom to celé je, reaguji tady na nic a je to už jen směs urážek s fiktivní osobou Ivo Holešovský.

 26. Jehlička napsal:

  Ivo Holešovský: Už to neřešte… Stejně tyto bláboly tady nikdo nečte. Problematika sportu se stejně řeší na úrovni mimo Vaší působnost, takže víte sám, že to nemá tady vůbec cenu řešit a to ani z mé strany.

  Pro ostatní normální čtenáře:

  Pouze jsem naspal, že institut Veřejného ochránce práv dal za pravdu naší stížnosti, kterou doplnil o právní rozbor a precedentní nálezy z Evropských soudních sporů a vyzval ÚOHS k přehodnocení závěru a pohledu na fungování ČSLH.

  Což je do jisté míry průlom.

  Co se týče sporu Ružička vs. Palasčák, tak to je věc který patří výhradně do kompetence Policie české republiky a ne do bulvárů a pouze Policie může jasně uvést, co se stalo a co je a není v souladu se zákonem. Mimo jiné je správné, že to PČR řeší a měla to řešit mnohem dříve a oznámení měl podat pan Palasčák, nebo Růžička na samé, počátku jejich osobních sporů.

 27. Ivo Holešovský napsal:

  p Jehlička: „Promiňte, člověk so se má potřebu anonymně schovávat nemůže vést odborné debaty o výkladu práva a jeho aplikace“
  = ale nepovídejte, máte dojem že se schovávám??? Jako jeden z mála nemám strach ani obavu tu psát pod svým jménem, a nejenom na těchto stránkách, pane Jehličko, nemám potřebu se schovávat za anonymní jakože cizí firmu, jak to děláte s oblibou, na rozdíl od vás jsem zvyklý nazývat věci pravým jménem a nepotřebuju si na tom honit ego a popularitu nesmyslnými podměty a tr.oznámeními… (doba temna je dávno za námi, minulost dřív nebo později každého doběhne) 🙂
  = to, že zcela nepokrytě jste zvyklý na stb-manýry, vedete o lidech soukromé databáze, stavíte se na roveň bankovním institucím a správním orgánům, vás ještě neopravňuje požadovat po komukoliv jakékoli informace, osobního rázu tuplem…. Hrát si na protikorupčního experta, vydávat se za protikorupčního představitele… Ale no ták, pane Jehličko, píše se rok 2015 🙂 .

  Sice netuším, proč vás irituje hlavně to, že nemáte ani tucha čím se živím či v jakém oboru působím, ale váš zájem o mou osobu mi lichotí 🙂 . Leč máte smůlu, zrovna VY OSOBNĚ nejste člověk, kterému bych byl sto podat i jen ruku, tož hold vemte laskavě na vědomí, že zrovna Vám se nemám potřebu zpovídat… A pokud nejste schopen ukojit svoji touhu lést jiným lidem do soukromí, pak snad jedině si naordinujte léčbu vlastním CERDem… 🙂 Ta doba stbáků a lidí vašeho ražení je naštěstí za námi 🙂 .

  „Lidi jako vy dělají právě hokej tak deformovaným sportem.“
  = ale nepovídejte, tak copak jsem deformoval v ml.ledním hokeji? Nazývat věci pravými jmény, například konkrétně u vás se ozvat, když tady píšete absolutní bludy a nesmysly? Na rozdíl od vás, pane Hrdličko, se v hokejovém prostředí pohybuju déle než jen nějaký rok či dva stylem stínu za svým synem 🙂 . No ale hlavní je, že vy sám ml.hokej nedoformujete, že… Očekával bych od vás, že si alespoň uvědomíte jednu zásadní věc, a to že cokoliv jste kdy napsal, a nejenom zde, je dohledatelné… Je až úsměvné, jak se z vás za poslední rok/dva stal neuvěřitelný expert na právo a hlavně sportovní právo… tleskám vám!!! I když jsem měl dojem, že rychlostudia práva v Plzni už není možné, leč jak se ukazuje, asi stále je 🙂

  „Takže to není o argumentech, ale spíš o neochotě se s Vámi bavit na toto téma.“
  = Ježiš tak to jsem rád 🙂 V pořádku, mě už taky nebaví neustále vyvracet vaše bludy, o kterých stále dokola (a nejen tady na stránkách) přesvědčujete lidi, kteří hold do hloubky problému nevidí… V podstatě, je to celkem logické = ono ani nesmysly a bludy obhajovat a natož mít argumenty donekonečna nelze, že…

  „Pokud máte pocit že o tom něco víte, tak zveřejněte obsah zmíněných dokumentů. jenže pravda bude taková, že o nich nevíte vůbec nic“
  = ale no tak pane Jehličko, nějak se stále točíte dokolečka jako ten hloupý pejsek když se snaží dohonit svůj ocásek, ovšem ve vašem případě imaginární :). Obsah vámi zmíněných a citovaných „dokumentů“ byl již dávno zveřejněn, včetně také reakcích dotčených stran + stejně tak i váš postoj, což samo o sobě je hodně úsměvné čtení, stejně tak jako vaše trestní oznámení, to mi můžete věřit 🙂 . Ono jste to asi nepostřehl, ale onen nález byl už mimochodem předmětem veřejného projednání na plénu ÚSČR, ale to už asi po vás chci moc, že… Stejně tak, onen nález byl také podkladem pro 6 soudních rozhodnutí dvou různých stupňů našich soudů, a ejhle, o tom také nemluvíte… Nebo zkrátka nevíte? On ten váš PR komentář na vašich stránkách (cedr) je skutečně kouzelný, no mluví za vše… 🙂

  Ono vám asi uniká podstatné = že se to tentokrát, chválabohu, netočí okolo vás, no bohužel středem pozornosti hold nejste, co si budeme nalhávat. A stejně tak je veřejně dostupné vše ostatní a daleko zásadnější a důležitější pro mládež, ovšem to vás evidentně nezajímá, jak jinak, na tom se budete těžko zviditelňovat, že…
  Nějak mi tedy uniká pointa vašeho závěru, snad jen, že tím v celé nahotě dokazujete jediné: a to absolutní neznalost hokejového prostředí a právního základu k němu. Potřebné alespoň základní povědomí, vězte, na diskuzích ani při e-mailové komunikaci nezískáte :).
  Ono totiž jinak by jste nemohl napsat takové chvalozpěvné bludy, ohánějíc se UOHS a VOP, na což jediné jsem nakonec v důsledku reagoval. A ano, jistě, nebýt vás, tak by vlastně co že se nestalo ve prospěch mládeže ??? V posledních měsících bylo více lidí, kteří se na mládeži chtěli „udělat“ či se i svést na chvilkové popularitě, či na hokeji obecně. Věřte, nejste sám a ani první a bohužel ani poslední.

  Tak hodně štěstí ve vašem boji (a prosím, radši ani na to neodpovídejte, vaše postoje si věřte, dokážu z dřívějších diskuzí zkopírovat také…). No, sledovat a pozorovat ten vás soukromý cirkus mě začíná docela bavit, tedy doufám v jeho pokračování… 🙂 🙂 🙂 Ono jestli lidé na svazu mají za oponenta vás, tak to se nakonec musí smát… 🙂 Bez urážky, ono po pravdě je to už i tak jedno 🙂

 28. Jehlička napsal:

  Ivo Holešovský: Promiňte, člověk so se má potřebu anonymně schovávat nemůže vést odborné debaty o výkladu práva a jeho aplikace.

  Lidi jako vy dělají právě hokej tak deformovaným sportem. Takže to není o argumentech, ale spíš o neochotě se s Vámi bavit na toto téma.

  Pokud máte pocit že o tom něco víte, tak zveřejněte obsah zmíněných dokumentů. jenže pravda bude taková, že o nich nevíte vůbec nic. Hezký den a následující víkend.

 29. Ivo Holešovský napsal:

  Pane Jehličko, jak jinak…. historie se opakuje, že? Kde dochází argumenty… 🙂
  Ale dobře, ručník z ringu zvedám a… pěkný den 🙂

 30. Ivo Holešovský napsal:

  Seriál na pokračování 🙂 :

  „Mohu se Vás zeptat co děláte? Krom toho že hrajete pinpong!“
  = zeptat se můžete 🙂 Ale potřebu osobně to sdělovat do éteru nemám, nejsem ani narcista, pane Jedličko, ani někdo, kdo se stále potřebuje zviditelňovat a vést se na vlně zájmu 🙂
  Klidně mě můžete považovat za rejpala, či spíše někoho, koho už přestalo bavit, jak opakovaně blbnete neznalou veřejnost… Ale nemám zapotřebí (zatím) být více podrobný, pane Jehličko… Snad jen na závěr vás můžu ujistit a ulehčit vám práci, že o mě ve svých databázích nenajdete ani slovíčko, takže… zbytečná snaha 🙂 🙂 🙂 .

  „Když to znáte bud rád, když sem napíšete oněch 20 listů ze zprávy Veřejného ochránce práv. Pokud ne, tak si tu nehrajte na odborníka.“
  = chcete abych sem do diskuze zkopíroval, a nezlobte se, z mého pohledu blábol, který s hokejovou mládeží nesouvisí, resp. kdy se VOP zabývá záležitostmi, ke kterým ani nemá zákonný mandát??? Klidně, p.Jehličko… nemám s tím problém, jako nemám problém zveřejnit celou agendu, klidně k tomu přidám i Vaše trestní oznámení „s křížkem po funuse“ na Růžičku, to jen na okraj, vlastně pro zasmání… .:)
  Sice netuším, jak dalece má morální právo váš soukromý „registr dlužníků“ a soukromá „protikorupční linka“ mluvit a vystupovat za hokejové hnutí, vyjadřovat se k mládeži, ale věřte, že patřiční lidé si naštěstí myslí své…

  Obchodní model dobrý, pane Jehličko, ať se vám daří, ale nějak vám podle mého názoru zcela uniká rozdíl mezi korporátním a spolkovým právem, rozdíl mezi dospělými a dětmi v hokeji… 🙂

 31. Jehlička napsal:

  Ivo: Promiňte, rozhodl jsem se na Vaší reakci nebudu reagovat.

 32. Ivo Holešovský napsal:

  Tak pokračujem…. 🙂

  „Momentálně tady děláte osla ze špičkových právníků, nebo víte z koho“
  = Ano? A můžete mi říci, z jakých jmenovitě, že bych se jim omluvil?
  a) ti, co vám pomáhali sepsat trestní oznámení?
  b) ti, co pracují pro svaz? Těm není třeba se omlouvat, ti v zájmu svazu odvádí celkem dobrou řemeslnou práci… A jsou si toho moc dobře vědomi, zatím jim všechno vychází… Například jen to, že jsou vedena řízení, která v důsledku budou ať dopadnou jakkoliv zneplatněna, pro základní vadu v řízení – nepříslušnosti úřadu… Znova a naposled: ČSLH je svazem založeným spolky, které byli a jsou zřizovány na základě spolkového práva (dříve zákona o shromažďování), nikoliv tedy na základě korporátního práva (kterým je jinak zákonně vymezena působnost UOHS)
  c) těm, kteří rozjeli ono řízení před UOHS? No naopak těm se není za co omlouvat, ti odvedli dosti zfušovanou práci 🙂
  d) právníkům ombucmana? V podstatě asi taky ne však oni se elegantně dětěem a mládeži, jako členy spolků a vztahů svaz-spolky-děti a mládež velmi úzkostlivě vyhnuli. Jsou si moc dobře vědomi, že jejich kompetence na tyto vztahy ani náznakem nedopadá….
  e) Vám?

  „Víte, pochopil bych to pokud by jste byl soudce, ústavní soudce, nebo jiný odborník na sportovní právo.
  = (???) Vy mě znáte, víte v jakém oboru působím? Čím se ve skutečnosti živím, co vlastně dělám? Pochybuji, pak Vaše věta je trochu mimo, nemyslíte?
  Ale tedy ještě trochu v obecné rovině, protože začínám mít pocit, že jste zcela nepochopil, či spíše nerozlišil dvě základní roviny, a z toho pramení tento zbytečný pinpong: Na stole jsou ve skutečnosti dva problémy, dvě roviny, které ale svaz celkem zdařile míchá do sebe, čímž pravda celou situaci velmi zneprůhledňuje a bohužel jmenované subjekty (UOHS a ombucman) na tuto „hru“ přistoupilo resp.dosud ne zcela jasně pochopili, že se tu slučují do jednoho roviny, které jsou zcela neslučitelné. A výsledkem je, jak jinak, boršč…

  Prvořadě by měl být problém rozdělený na dvě spolu vůbec nesouvisející věci, ve vztazích:
  a) svaz / spolky / hráč do 15 (18) let a přestupní, reg.řád, odstupné, výchovné, výpalné
  b) svaz / firmy (s kluby) / OSVČ (hráči nad 18 (15) let a přestupní, reg.řád (odstupné, výpalné, …)

  A pokud „problém“ rozdělím jak je uvedeno nahoře, tak ať se vám to líbí nebo ne, do vztahů pod bodem a) nemůže jakkoliv vstupovat UOHS ani ombucman, už jenom proto, že k tomu nemají jakoukoliv kompetenci. Bohužel. Na druhou stranu, nadán k tomu je jiný orgán státní moci, respektive je jich více, ovšem do dnešních dnů a minut tyto orgány spí, resp. nebyl jim podán dostatečně fundovaný podmět k zahájení řízení.
  A ano, do vztahů pod bodem b) UOHS a ombucman už za určitých podmínek vstupovat mohou, ale velmi omezeně a velmi úzce: UOHS může řešit (zjednodušuju) maximálně vztahy mezi společnostmi provozujícími hokejové kluby a hráči v těchto klubech, protože to jsou OSVČ. Co už ale UOHS nepřísluší, je vstupovat do vztahů mezi ČSLH a těmi společnostmi. Tedy mimo jiné UOHS nemá jakkoliv právo subjektu, který není zřízen na základě korporátního práva, což ČSLH skutečně není, diktovat a vůbec se zabývat tím, jak má ČSLH postavené svoje směrnice. Tím je omezená i pravomoc ombucmana, ani ten nemá žádnou pravomoc diktovat ČSLH, jak mají jeho směrnice a pravidla vypadat. Zjednodušeně, ani UOHS, ani ombucman nemají morální ani faktickou právní pravomoc cokoliv ovlivňovat, jakmile je účastníkem vztahů ČSLH, spolek, hráč do 15 (18) let věku….
  A tedy, vidím to tak, že Vy v důsledku mluvíte o variantě at.b), kdežto já o variantě at.a), tedy já o variantě, o které celou dobu nejen na těchto stránkách je tu diskuze, tedy o mládeži.
  A ještě na okraj, ač mě osobně varianta at.b) v důsledku vůbec nezajímá, můžu vám jenom přát štěstí a pocit úspěchu, pokud se na něm nějakou měrou budete podílet. Ovšem i zde jsem veliký pesimista, protože vidím zásadní vady, které ze všeho dělá jenom hloupou taškařici a frašku, nad to když když z praxe moc dobře vím, jakou váhu v takových případech má ombucman, UOHS radši ani komentovat nebudu… I když v důsledku, UOHS zásadní chybu, ať se nám to líbá nebo ne, neudělalo, protože čistě z hlediska „hospodářské soutěže“ vlastně ani moc udělat nemůže, snad jen vytknout firmám, že ne zcela respektují zákonné normy účinné mezi podnikatelskými subjekty (pouze vztah firma – hráč (jako OSVČ) může UOHS jakkoliv regulovat, hlídat…). Tedy, pokud kdy cokoliv vypadne z útrob UOHS, z principu právního pořádku se bude dotýkat jen a pouze hráčů, kteří mají profismlouvy s kluby a jsou v postavení podnikatelské osoby – OSVČ. Na kohokoliv jiného UOHS je krátký.

  „Ale pokud jsem naspal, že se tím již ÚOHS zabývalo protože to spadalo do jejich kompetence a dnes pouze se proti jejich závěrům postavil OMBUCMAN, což institut s týmem právníků, tak Vaše vyjádření nedávají logiku.“
  = Jistě, budete-li tvrdit, že UOHS je nadán kompetencí…. Ovšem, s lítostí Vám musím opět znovu napsat, že UOHS kompetenci NEMÁ a nikdy mít nemůže, pokud se budeme bavit o mládeži…
  Už jsem to nahoře psal, tak jen v rychlosti: UOHS má kompetenci vstupovat a vůbec řešit vztahy jen a pouze mezi podnikatelskými subjekty – klubem,firmou provozující hokejový klub a hráčem, tedy osobou zletilou (výjimka od 15 let), který pro daný klub vykonává „práci“ jako OSVČ.
  UOHS nemá pravomoc cokoliv ČSLH nařizovat, vůbec s ČSLH otevírat jakékoliv řízení.
  UOHS nemá pravomoc jakkoliv zasahovat do vztahů ČSLH/spolky/mládež do 15(18) let
  Ombucman v důsledku nemá pravomoc také do vztahů ČSLH/spolky/mládež vstupovat…

  „Celá věc vůbec nesouvisí s tím co popisujete! Ale to je jedno :-).“
  = Ano, to máte dozajista pravdu, že s mládeží a problémy mládeže celá věc nemá nic společného, jsem rád, že jste to nakonec pochopil….
  Jen si dovolím „šťouchnutí“: Já nejsem ten, který celý říčný psal na tyto stránky obrovskou novinu pro hokejovou mládež, jak se jí ombucman zastal, jak uštědřil políček UOHS a jak donutil ČSLH začít řešit problémy mládeže ustanovením komise…. 🙂 🙂 🙂 (to jen pro pořádek)

  Ano, Vaše oslavné ódy spíše patří na stránky seniorského hokeje, i když….. 🙂

 33. Jehlička napsal:

  Jitko, domnívám se že to je první vlaštovka, která není jen o tlachání: http://www.protext.cz/zprava.php?id=23631

  Určitě se o to média budou zajímat, ta zpráva o mnoha stránkách je hodně zajímavá.

 34. Jitka napsal:

  To je super, že to tu máte. Bylo by fajn kdyby se ten dopis teď objevoval na netu a v médiích co nejvíc a co nejčastěji. Aby se to klubům co nejvíce ztížilo to zas a znovu schválit tak jako před tím. Vzhledem k tomu, že nyní už o tom veřejnost přece jen něco ví a že samotný dopis apeluje na porovnání systému v zahraničí a u nás, musí být nemyslitelné to schválit ve stejné podobě.

 35. Jehlička napsal:

  Ivo Holešovský: Mohu se Vás zeptat co děláte? Krom toho že hrajete pinpong!

 36. Jehlička napsal:

  Když to znáte bud rád, když sem napíšete oněch 20 listů ze zprávy Veřejného ochránce práv. Pokud ne, tak si tu nehrajte na odborníka.

 37. Ivo Holešovský napsal:

  Tak jo, zahrajeme si pinpong…. 🙂

  „Někdy mám pocit, že je škoda že nerozumíte kompetenčně co jaký úřad a regulátor má za úkol a jaké má pravomoci“…
  = p.Jehličko, nebuďte už směšný… bavíme se tu o dětech a mládeži, tak než někoho napadnete z toho, že nezná základy právního řádu, kompetencí státních úřadů a institucí, a tedy tvrdíc že UOHS má pravomoc jakkoliv zasahovat do vztahů mezi nezletilým členem spolku (ve věku do 15-18 let) a spolkem, pak buďte tak laskav a poučte mě….
  A pokud toho nejste schopen (protože takové tvrzení je, promiňte, totální úlet), tak buďte tak laskav a alespoň se zdržte komentu na druhého, notabene kterého ani neznáte, ani nevíte jaké má vzdělání, jakou má praxi… Mimochodem nějak nevidím, že by jste byl zrovna Vy jakkoliv odborníkem na právo a výklad kompetencí úřadů.
  Nevím jak Vy chápete mandát UOHS, no ať se vám to líbí nebo ne, je daný ze zákona a je zcela zřejmý a jasný – viz.korporátní právo. A stejně tak, statut svazu a jeho členů, v případě mládeže (tak jako u svazu) spolků – viz.spolkové právo. Stejně tak jaké jsou souvztažnosti mezi korporátním a spolkovým právem, či spíše kdo vůbec je nadán ovlivňovat účastníky spolkového práva. Tvrdíte, že k tomu je nadán UOHS? Od kdy? Od kdy je dítě samostatným ekonomickým subjektem, tedy osobně účastníkem korporátního práva?

  „ÚOHS opětovně zahájilo řízení s ČSL na podnět OMBUCMANA s tím, že se domnívá že rozhodnutí z roku 2003 bylo chybné, nebylo řádně prověřeno a vyzvalo ÚOHS aby odstranil vady“
  = Už jsem to psal, ale nějak Vám pane Jehličko, když už se k tomu chcete vyjadřovat a nabízet závěry, zopakuju: zmiňovaný nález se ani omylem netýká hráče do věku 15 (18) let věku, tedy a´t tak či tak, tento nález jde zcela mimo „naši“ věc, všeho, co se tu měsíce okolo mládeže řeší.
  Nad to, buďte tak laskav a když už se oháníte „domněnkami“ ombucmana, nestavte jeho doměnky, veřejnosti, jako pravdu – něco, co pravdou není, resp. se mládeže vůbec nijak nedotýká. Předpokládám že jak Vy, tak ale i já, velmi dobře nálezy známe, ale taky že známe i celé řízení které všemu předcházelo. To si dovoluju předpokládat že to tak je, protože jinak by jste se k tomu nevyjadřoval, stejně tak jako já. A pokud tomu tak tedy je, je zřejmé jaké „vady“ rozhodnutí ombucman (subjekt bez právní moci) úřadu vytýká a maximálně tak může úřad vyzvat, zda-li by své rozhodnutí neopravil… No ať tak či tak, i panflet bez valného právního významu se dětí a mládeže netýká a stejně tak se netýká vztahů mezi svazem-spolky s mládeží-mládeže. A když už, tak se maximálně může týkat vztahů svaz – společnosti (členové svazu) provozující profi kluby – OSVČ (hráči nad 18 let či s profi smlouvou).
  Asi nechápete jedno zásadní, celá ta taškařice se dětí a mládeže netýká ani omylem, však úřad ani ombucman dětí a mládež ve svých materiálech neřeší, protože sami moc dobře vědí, že to není v jejich kompetencích.
  Mimochodem, v zákonné lhůtě nález UOHS řádně a zákonně napaden nebyl a tohle je, promiňte, ze strany ombucmana trošičku fraškou… Asi tak stejnou, jako když si na tom všem chtěli přihřát polívčičku jistí poslanci a další….

  Dále doložilo právní analýzu k podložení své argumentace.
  = znám ji celkem podrobně, leč stále platí shora napsané = hokejových dětí a mládeže se v nálezu UOHS ani v „přátelské prosbě s analýzou“ nic netýká…

  Na základě těchto skutečností 2 dny poté ČSLH založilo expertní skupinu, která se má zaobírat přestupním řádem a cituje části důvodu právě z těchto nálezů.
  = na tohle reagovat snad ani nemá smysl, ale neodpustím si to: p.Jehličko, vy jste asi měl poslední měsíce dlouhou předlouhou dovolenou. Předně, že tato skupina vznikne a dokonce že bylo některým lidem nabídnuto v ní působit, dalece předstihuje panflet ombucmana… Vaše dedukce je minimálně… úsměvná… 🙂 .
  A stejně tak že svaz velmi rád cituje ony nálezy, to je fakt trvající od doby jeho vydání a je to i logické…. Nějak začínám pochybovat o tom, že vůbec tušíte, o co tu ve skutečnosti vůbec jde…
  Ta jen aby jste věděli, že ČSLH nedělá jen tak pro nic za nic.
  = Ano, to máte pravdu, ale to je snad normální, ne? Vy sám taky jen tak pro nic za nic neděláte. A je zřejmé, že na tu hru svazu jste velmi ochotně přistoupil; naopak já začínám mít pocit, že v reálu ani zdaleka netušíte, o co tu jde, resp. v důsledku zatím ani náznakem netušíte, o co se tu hraje. Však stačí to Vaše slavné trestní oznámení, ono už to samo o sobě dost napovídá (které znám také doslova, na okraj)…. No, hlavně že víte, že svaz jen tak pro nic za nic nedělá…. Jistě, oni skáčou jak píská p.Jehlička s ombucmanem (???)…. Promiňte, ale musel jsem… 🙂

  Mír v duši 🙂 I.

 38. Jehlička napsal:

  Momentálně tady děláte osla ze špičkových právníků, nebo víte z koho . Víte, pochopil bych to pokud by jste byl soudce, ústavní soudce, nebo jiný odborník na sportovní právo. Ale pokud jsem naspal, že se tím již ÚOHS zabývalo protože to spadalo do jejich kompetence a dnes pouze se proti jejich závěrům postavil OMBUCMAN, což institut s týmem právníků, tak Vaše vyjádření nedávají logiku.

  PS: Celá věc vůbec nesouvisí s tím co popisujete! Ale to je jedno :-).

 39. Ivo Holešovský napsal:

  To Jehlička:
  No, tak ještě jednou a slibuji že naposled:

  1) Bavíme-li se o hráčích – dětech a mládeži ve věku do 15 (v některých případech do 18) let věku, pak UOHS není subjektem, který má vůbec právo jakkoliv se k problematice vyjadřovat, nad to vydávat jakékoliv nálezy a závěry. Od toho tu jsou zcela jiné státní instituce.
  2) Nad to, 99,9% hráčů do 15 (18) let věku jsou „organizovaní“ v rámci subjektů nepodnikatelského prostředí, protože spolky (dříve občanská sdružení, TJ) a tedy ani k nim nemá UOHS žádnou pravomoc, mandát do jejich činnosti vstupovat a tedy nemá ani právo se k tomu vyjadřovat. Zase, nad činností spolků dohlíží zcela jiný orgán státní moci, kdy hlavní je spolkový rejstříkový soud.
  3) I kdyby UOHS vydal jakýkoliv nález, pro spolky není nijak podstatný, závazný, protože spolky pod kompetenci UOHS nepatří. Už z principu: „s dětmi a právy na ně nelze obchodovat, nemůžou být předmětem hospodářské soutěže mezi podnikatelskými subjekty“. A taky že ani nejsou, spolky nejsou ve své činnosti z principu ale i ze zákona podnikatelskými subjekty a tedy nemohou být jakkoliv účastni na hospodářské soutěži.
  Tedy, je to to samé, jako kdyby jste se rozváděl a chtěl, aby váš soukromý rozvodový spor řešil trestní tribunál pro mezinárodní zločince.

  Tedy, kompetence v tom „našem“ sporu UOHS jsou nijaké, všichni dotčení a obeznámení to vědí ale záměrně to nechávají být, aby se vlk nažral a koza (svaz+spolky) zůstali dál vysmátí. Tedy, chtít po UOHS, aby se na postavení dětí a mládeže v hokejovém prostředí dával jako na „trh s hráči v soutěžních podmínkách“ je zcestné, dokonce zcela odporuje mnoha zákonným normám. Namátkou n.O.Z., zákonu o rodině, úmluvě na ochranu práv dětí, LLPaS, …
  Jenom docílíte toho, že UOHS bude roky jednat, šetřit, vydávat nálezy, aby na závěr nutně musel konstatovat, že to do jeho kompetence ani omylem nepatří… No, ale však o to tu jde, že?

  Jistě hned namítnete, že se tabulky a vůbec práva hráčů dotýkají i těch starčích, nad 15 (18) let… Sice k nim tento problém nijak nesměřuje, ale i tady je ta situace trochu jiná – hráči v klubech nejsou vesměs v HPP, VPP, nevykonávají svou činnost v jakékoliv formě pracovního vztahu podle zákoníku práce, ale jsou samostatné ekonomické subjekty, vesměs OSVČ vers. korporace (soukromá, tedy privátní společnost podnikatelského statusu), v tzv. systému „švarc“. Tedy ani v těchto vztazích (firma – hráč/OSVČ) úloha úřadu je nijaká, mezi firmou a jejím podnikatelským partnerem „dodavatelem služeb“ žádná hospodářská soutěž neprobíhá (!!!). Nakonec, pokud se seznámíte se zřizovacími pravidly úřadu, pak lehce zjistíte, v jakých případech vůbec může úřad vystupovat, jakými kauzami se vůbec může po právu zabývat. Bohužel vás zklamu, ale jeho kompetence nedosahují na problémy spolek-dítě ani firma-dospělý hráč. On už i ten „slavný“ nález na kterém se všichni točí má jednu zásadní vadu na kráse… v důsledku je neúčinný, nezávazný, nemajíc žádného právního ani morálního významu (a všimněte si, že k němu je také tak přistupováno) 🙂 .

  Pro úplnost, onen zmiňovaný nález se týkal hráče, který už měl uzavřenu profi smlouvu s klubem, klubem, který je podnikatelskou osobou a tedy v tomto případě už UOHS byl po právu vést řízení, byl nadán vydat nález (o jeho kvalitě můžeme diskutovat, ale to je na úplně jinou diskuzi, ale určitě ne k tématu dětí a mládeže v hokeji)…

  Je s podivem, že zasvěcení vědí, nebo alespoň chápou podstatu, ale buď z nechuti nebo z neznalosti právního prostředí záměrně vše tlačí směrem, o kterém vědí, že vede od nikam do nikam :). Vědí, že měsíce a teď už i roky se „spor“ o děti, mládež v hokeji manévruje do institucí, které ať by vydali jakýkoliv závěr, nález či i rozsudek, všechno je v důsledku na dvě věci :), tedy ať by to dopadlo jak dopadlo, pro skutečný problém to nic neznamená, nemění, stav věcí vesele bude dál žít svým životem a v důsledku se hraje jen a jen o čas…

  A že jim to „náramně“ funguje, že to je způsob velmi účinný, budiž důkazem „odstřelení“ jedné velké skupiny oponentů, tedy řady rodičů s kluky ročníků 2000-2001, protože jen to, že se zase o rok cokoliv oddálilo, už tu v důsledku nejhlasitější oponenti nejsou a je zatím z mladších ročníků nikdo nenahradil… Takže, za svaz asi spokojenost…

  No a ta komise? No, radši bez komentu…. Snad jen, stačí se podívat na členy komise, na jejich funkce na svazu a jejich skutečné klubové zájmy a …. je vymalováno 🙂
  Ale po pravdě, zajímá to vůbec ještě někoho? Svaz elegantně zdržovací taktikou veškerý odpor rozprášil, silné ročníky oponentů jsou už v pozici, kdy už oponenty nejsou a široké veřejnosti svaz zavře pusu tím, že vydělané prachy z MS prý poctivě dá na mládež a buduje si tím „přívětivou tvář“.
  Prý že svaz tak dělá pro mládež „cosi neuvěřitelně výjimečného, záslužného a bohumilého“. Snad jen dodat, že není to snad hlavní funkce a úloha svazu, jeho podstata? Tedy něco, co svaz má ale hlavně měl dělat už dávno? Že s tou podporou mládeže v důsledku přišel svaz v době, kdy už je pozdě? Protože chlubit se cizím peřím, stavem, o který se svaz nijak nepřičinil, je dost unfér. A věřte, že o penězích k mládeži (dolů do spolků) to v důsledku není.

  Poslední vývoj ve mě (můj názor, nikomu necpu) vyvolává pocit, že skutečné problémy hokejové mládeže se zase upozadily, „vyrobil“ se na zakázku imaginární problém a ten se teď s velkou pompézností „řeší“. Tedy něco, co problémem není a co je, v tichosti a bez povšimnutí jede a bují dál…

  No, výsledek „procesu“ je už známý, je už dávno předem napsán, ale proč zase nezískat pár měsíců, 1-2 roky času navíc. Vlastně docela zdařilá komedie s velmi dobře napsaným scénářem… Až potkám p.Trošku, budu se ho muset optat, jaké palmáre za scénář a za režii dostal od svazu slíbeno 🙂 .

 40. Jehlička napsal:

  Ještě sem zapomněl, také konstatoval, že opatření která udělala ČSLH na podnět ÚOHS považuje za nedostatečná a nic neřešící.

  Ivo Holešovský: Takže jasně vidíte, že právě UOHS je úřadem, která může rychle pozměňovat přestupní řád.

 41. Jehlička napsal:

  Ivo Holešovský: Někdy mám pocit, že je škoda že nerozumíte kompetenčně co jaký úřad a regulátor má za úkol a jaké má pravomoci. ÚOHS opětovně zahájilo řízení s ČSL na podnět OMBUCMANA s tím, že se domnívá že rozhodnutí z roku 2003 bylo chybné, nebylo řádně prověřeno a vyzvalo ÚOHS aby odstranil vady. Dále doložilo právní analýzu k podložení své argumentace.

  Na základě těchto skutečností 2 dny poté ČSLH založilo expertní skupinu, která se má zaobírat přestupním řádem a cituje části důvodu právě z těchto nálezů.

  Ta jen aby jste věděli, že ČSLH nedělá jen tak pro nic za nic.

 42. Jehlička napsal:

  Jenom to musí chtít posuzovat jako trh s hráči jako obchod v soutěžních podmínkách!

 43. Jehlička napsal:

  Úřad na ochranu hospářské soutěže je jediným rozumným regulátorem, který může zkoumat zneužití kartelového postavení na trhu, ztrátu soutěživosti mezi kluby a ČSLH doslova nařídit změnu přestupního řadu.

 44. Ivo Holešovský napsal:

  To Jehlička: Kdo? UOHS? To těžko, když nemají mandát, pravomoc, pověření…
  Pokud jste to myslel jako vtip, pak dobře vy 🙂

 45. Pevně věřím, že to dopadne dobře. UOHS tomu pomůže :-).

 46. Jirka napsal:

  Vzhledem k tomu, že v komisi jsou lidé, kterým na tom pramálo záleží, je jasné jak to dopadne.

 47. HonzA napsal:

  No to jsem teda hodně zvědav, jak to dopadne.
  A když píšeš, že nebyli osloveni všichni, znamená to, že se mohou vyjádřit jen oslovení?
  Nebo všichni členové svazu, nebo veškerá veřejnost…..???
  H.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *