V Jihlavě odkryli financování mládeže a založili petici za zrušení odstupného.

Zdroj: Aktualne.cz, Autor: Adam Sušovský

Další čísla, která se objevují ve veřejné diskuzi o financování hokejové mládeže, přichází z Jihlavy. A tentokrát vypadají mnohem reálněji než neúplný výtažek z Letňan. Zarážející, ale zcela v souladu s proudem oficialit, je uvažování hospodáře jihlavského spolku pana Dvořáka. Jakoby snad někdo pořádal těmto lidem školení. Hospodář spolku se tentokrát rozhodl revolučně definovat účely využívání veřejných financí. Svérázně pojal zejména funkci samosprávných celků (města) jako součásti systému veřejné správy při správě veřejných financí. Podle logiky pana Dvořáka bychom se totiž mohli za chvíli dočkat ostnatých drátů na hranicích území jednotlivých samosprávných celků, neboť při jejich „investování“ veřejných peněz do lidí v podobě úhrady za správu silnic, nemocnice, policii a záchranné složky, vzdělávací instituce, sport, kulturu apod., je přeci nežádoucí, aby lidé měli jakoukoliv volnost mizet si libovolně za hranice municipalit.

Dále se mi na panu hospodáři spolku líbí, jak otevřeně promluvil o drtivé většině hokejových mládežníků (těch průměrných a nedejbože podprůměrných) jako pro kluby neperspektivní drobotě, která jen zneužívá jejich velkorysé pohostinnosti. I to jasně ukazuje, že je načase, aby se celý systém uvolnil. V otevřeném konkurenčním prostředí, kde je k přežití zapotřebí i trochu úsilí, by se hnedle mohl zvýšit počet těch pro kluby zajímavých mládežnických hokejistů.

V Jihlavě také vznikla petice za zrušení odstupného.

Článek z Aktuálně.cz

Odpůrci hokejových tabulek dostávají ve svém boji za zrušení nepopulárního systému, který mnohdy nutí rodiče platit za přestupy jejich ratolestí statisícové částky, do rukou silný argument.

Z účetnictví oddílu Dukla Jihlava – mládež, které má deník Aktuálně.cz k dispozici, totiž vyplývá, že k tomu, aby se klub uživil,tabulkové odstupné vůbec nepotřebuje. A v rozpočtu s ním dokonce ani nepočítá.

I to je částečně v rozporu se slovy šéfa českého hokeje Tomáše Krále, který v pořadu DVTV hájil odstupné právě s ohledem na náročné financování sportu, protože mládežnický hokej je podle něj výrazně podporován hlavně soukromými penězi. A pokud tabulky nebudou děti v klubech držet, jejich majitelé ztratí chuť do hokeje investovat.

Celý článek čtěte na Aktuálně.cz

 

 

User Rating: 5.0 (1 votes)
Sending

7 Responses

 1. jirka napsal:

  Kdyby se neplatilo odstupné,měli bychom o jednoho talentovaného hokejistu navíc. Jeden příběh ze života. Jeden hoch v 9 letech si dovolil mluvit tenérovi do sestavy a ten ho vyhodil. Ten hoch patřil k lídrům svého mužstva.Kluka to dost vzalo a rodič měli co dělat aby to klukovi vysvětlily. Jelikož šikana od trenéra pokračovala, chtěli rodiče změnit klub. Narazily jak u klubu tak u kluka a nezbylo nic jiného než skončit s hokejem. Jeho trenér ho tak pomluvil, že nebyla jiná možnost.No a včíl mudrujte. Klub navíc chtěl za něho odstupné. Je to už 10 let a ten hoch dělá jiný sport, ale už v něm tak nevyniká.

 2. ivo (I.H.) napsal:

  Dovolím si ještě jednu poznámku – v zásadě je dobře, že se věc mládeže stále medializuje, už jenom proto, že to poslední dobou významně „utichá“. Ale bohužel tento mediální „štěk“ v celé kauze, spíše do důsledku nahrává paradoxně svazu a jde proti mládeži.

  Protože takto vedená kampaň nahrává svazu – tomu, že se celkem jednoduchá věc neustále zašmodrchává a zamotává až do takového stavu, kdy nezúčastnění už ani pořádně nevědí o co v zásadě jde. A pokud se už ani neumí jednoduše problém popsat a uchopit, resp. problém mládeže není jasně a správně popsán, nemůže se ani řešit. Stále je to o koze (ze strany rodičů) a voze (ze strany svazu a klubů). Tedy, že původce všech popsaných i nepopsaných problémů a křivd na hokejové mládeži je zcela jinde a v jiné rovině, kdy se na tohoto původce jaksi „záměrně“ neupozorňuje.

  Naopak, neustále dokola se omílají „tabulky“, „odstupné“… Které ale v důsledku problémem mládeže ve skutečnosti nejsou. Tím, že veškerá pozornost rodičů, médií a státní správy se obrací pouze k „odstupnému“, dochází pak paradoxně k situaci, kdy se tady jakože řeší problém mládeže, který ale protože tím skutečným problémem mládeže není, dává to ve výsledku svazu do ruky střelivo, kterým tento problém elegantně shodí ze stolu, protože SKUTEČNĚ „odstupné“ problémem hokejové mládeže NENÍ.

  A co víc, všechno krásně svazu nahrává k tomu, aby dali rodičům na výběr:
  a) nechme odstupné zachováno, a budete platit příspěvky cca ty co platíte nyní (relativně únosné)..
  b) donuťte nás odstupné neuplatňovat u mládeže (a za to vám v důsledku děkujeme), ale pak budete platit na příspěvcích více.

  Tedy nezbývá než uzavřít zcela jednoduše: dosud se stále dělá jedna a tatáž chyba, a to že se brojí a poukazuje na problém mládeže, úzce vymezeném jako: „odstupné“. Ačkoliv v důsledku toto problémem vůbec není, pak se tedy toho rádi chytí média, protože čím je výbušnější zpráva, že tu je příkoří na malých dětech, po nichž je požadována velká platba, tím je to čtenější, leč výsledkem vždy bude, že to tak není. Sami rodiče pak najednou mají pocit, že se tu nic nedá dělat, MŠaT je velmi rychle a snadno přesvědčeno svazem, že odstupné skutečně není problém, aby nakonec NKÚ potvrdil svazu, že s prostředky vynakládanými na sport dětí a mládeže svaz pracuje v souladu se zákonem, že svaz je čistý = tedy jinými slovy, že štěk MŠaT byl minimálně unáhlený :). Teď MŠaT bude tvrdit, že se ukázalo, že se svaz chová v pořádku a že vše je tak jak má být… 🙁 .

  A proč je to tak? Protože se tu vytvořil problém tam kde není a řeší se problém, který neexistuje.
  Bohužel, i ta petice je obdobně nastavena, byť nelze autorům upřít, že již jdou ve svém uvažování dál, za horizont pouze odstupného. Přes to například pro mě je taková petice o ničem, protože do důsledku nemůže přinést nic, co by problém hokejové mládeže řešilo a v budoucnu vyřešilo.

  Jasně, řekl jsem za A, tak řeknu i za B:
  Jediné, co by tento problém vyřešilo, je nejprve vznik dostatečně silné organizace s mandátem rodičů mládeže (sdružené pod svazem), aby mohla být partnerem k jednání se svazem a současně jasným a nezpochybnitelným popsáním skutečných problémů mládeže, který osobně vidím úplně jinde, než je to omílané odstupné:
  1) neprodleně uvést části stanov svazu, v rozsahu dopadajícím na mládež, do souladu s n.O.Z., k zákonu o rodině, Úmluvě o právech dětí a mládeže, tedy dát na jisto, která ustanovení stanov nejsou pro mládež závazná ZE ZÁKONA (odporujícímu zákonu)… a to stačí jenom konstatovat, protože do důsledku jsou stanovy v pořádku;
  2) stejně tak stačí postupovat svazem u přestupního a registračního řádu;
  3) svaz musí apelovat a vyzvat své členy (kluby-spolky s mládeží), aby se při své činnosti vůči mládeži začali chovat zákonně, tedy i tak, že budou k mládeži přistupovat tak, že zákonně budu spolky a kluby vyžadovat plnění povinností a práv ze stanov a řádů, které vůbec zákonně mohou požadovat. Obráceně, že ustanovení které u mládeže odporují zákonu, nebudou trvat na jejich plnění.
  4) v případě, kdy jakýkoliv člen svazu poruší ZÁKONY a tedy i samotné stanovy a řády svazu, bude ze svazu vyloučen a bude podán návrh na rozpuštění spolku pro jeho protizákonné, protiústavní chování = což i dnes je mimochodem zákonnou povinností svazu.

  SVAZ SÁM O SOBĚ ŽÁDNÉ ZÁKONY NEPORUŠUJE (!!!). POUZE TOLERUJE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA, Stanov a Řádů ze stany svých členů – spolků. Aby shora uvedené kroky svaz udělal, na to nepotřebuje svolávat valnou hromadu, nepotřebuje ani rozsudky soudů, které by v důsledku pouze tak či tak rozhodovaly individuálně a tak, že by maximálně zakazovali uplatňovat ta ustanovení stanov a řádů, která jsou pro mládež neúčinná. BUde-li se tedy brojit kýmkoliv proti svazu, předem je to zbytečné.

  Svaz asi pouze potřebuje, aby tu vznikl subjekt, který ho upozorní na vadné chování členů svazu (spolků-klubů mládeže), protože je zřejmé, že si s veřejností svaz (chápej spolky.kluby) pouze hraje = odvádí pozornost někam jinam od skutečného problému (na odstupné).
  A současně je tu potřeba subjekt, který do budoucna bude dohlížet nad tím, jestli svaz, tedy samotní členové svazu – spolky, kteří svaz tvoří, se chovají zákonně a tedy že i stanovy a řády uplatňují vůči mládeži po právu.
  Dokud toto nenastane, nic se nezmění, cca co půlrok se vzedme vlna „odporu“, která se časem rozplyne do ztracena, tak jako nyní, tak jako už mnohokrát v minulosti… Při vší úctě k autorům petice, z toho je zřejmé, že tato petice nikam nepovede a v důsledku nemůže jakkoliv stav věcí změnit.

  Předem se omlouvám, že jsem tímto reagoval, byť jsem slíbil, že už nebudu… ale nedalo mi to, protože cítím a bohužel už tu jsou pádné důkazy toho, že svaz svoji roli „uhrál“; dokonce má nyní nechtěně v ruce jeden pádný argument, který odpor a obranu proti chování klubů staví do méně výhodné pozice, a to poslední nález NKÚ. Bohužel se potvrdilo, co jsem v minulosti stále psal a omílal, že neustálým poukazováním na „neproblém“ všechno vzejde vniveč.

  No co je pro mě osobně podstatné je to, že jsem „prozřel“ v tom, že už je mi to vlastně jedno = mých dětí ani mé rodiny se to už od jisté doby vlastně netýká, a protože si připadám jako někdo, kdo stále dokola a dokola se snaží o něco, co vlastně ALE ANI NIKDO NECHCE, s celou touto anabází končím a už budu jenom nezúčastněný pozorovatel, maximálně přejícný komukoliv, kdo bude dál se snažit se systémem něco kloudného udělat.
  Ale bohužel pochybuji, že se někdo takový najde, protože kde není objednávka, tam není ani žádoucí jakákoliv činnost. Reakce nemůže přijít před akcí 🙂 I.H.

 3. ivo (I.H.) napsal:

  to LS4: tato reportáž je už stará, byla tu už i řešena, a nejen tu… To jen pro úplnost, aby nedošlo k dojmu, že je to něco nového aktuálního 🙂

 4. LS4 napsal:

  sledovat od času 8:00 min

 5. Pro Alkalana: Dobrý den, JHM oceňuje Váš postřeh ve věci financování spolku. V případě, že byste si ale vzal účetní závěrku za rok 2013 spolku Dukla Jihlava – mládež, zjistíte, že spolek získal minimální soukromé finance, které nepokryjí ani administrativní náklady spolku účtované společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. (tedy panem Ščerbanem). Tvrzení o skladbě financování je tedy správné a podložené účetní závěrkou. Autor článku použil pro tabulku příjmů vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2013, kterou NĚKDO záměrně „upravil“ oproti účetní závěrce roku 2013. I tak měl ale spolek Dukla Jihlava – mládež vracet více jak 1.000.000 Kč do městského rozpočtu. JHM

 6. Petr napsal:

  No rád bych viděl, komu jinému by kluby dokázaly komerčně pronajmout 2800 hodin ledu, když ne svoji mládeži….

 7. Alkalan napsal:

  velice úsměvné, ještě před nějakým časem byl B. Ščerban vychvalovaným manažerem. a teď k číslům. Moc nechápu rozpor mezi vašimi slovy a čísly zde zveřejněmými. Komerční příjmy činí dle zveřejněných dat skoro 15% a vy si klidně jako by nic sdělíte veřejnosti, že klub je financován z večejných zdrojů a nemá žádné soukrommé přijmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *